Νέο διευκρινιστικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφορικά με τον κωδικό μετακίνησης προς τους ναούς, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας.

Στο έγγραφο αναφέρεται ρητώς ότι γίνεται ανακοινοποιήση προηγούμενης απόφασης «στο Ορθό, ως προς τον κωδικό μετακίνησης από το εσφαλμένο έξι στο ορθό 5»

«Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 186/τ.Β’/23-1-2021 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, προσωρινά μέτρα προστασίας σε χώρους λατρείας/θρησκευτικές τελετές για το περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρακαλούμε για την προσεκτική και πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτή, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά η δημόσια υγεία. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για την μετάβαση σε χώρους λατρείας θα γίνεται χρήση του κωδικού 5.

Κατόπιν αυτού η Ιερά Σύνοδος απέστειλε νέα εγκύκλιο προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις:

«Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 328/150/26.1.2021 ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος, δι’ οὗ διεβιβάσθη ὑμῖν ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.: 4992/22-1-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄186/23-1-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ἀπό 27.1.2021 ἀνακοινοποιηθέν ἐπί τό ὀρθόν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 8309/Θ1/25.1.2021 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευ-μάτων καί, παρακαλοῦντες διά τά καθ᾿ ὑμᾶς, ἐπιση-μαίνομεν ὅτι διά τήν μετάβασιν εἰς χώρους Λατρείας εἶναι ἀπαραίτητος ἡ χρῆσις τοῦ κωδικοῦ 5 καί οὐχί 6 ὡς ἐσφαλμένως ἐσημειώθη εἰς τό πρῶτον ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου. Κατά τά λοιπά ἰσχύουν τά ἐν τῇ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. διαλαμβανόμενα».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.