Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00 η μαραθώνια Ιερά Σύνοδος η οποία είχε αρχίσει στις 09:00.

Η Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στις κατεχόμενες περιοχές και καλεί να μην επηρεαστούν από τα λόγια του κατακτητή αλλά να ενισχύσουν τον αγώνα για τα δικαιώματα στη γη των προγόνων μας.

«Η εκκλησία θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις για επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων».

Όσο αφορά τον Ανδρέα Πιτσιλλίδη όπως τον καλέσει ενώπιόν της κατά την επόμενη συνεδρία της Συνόδου ώστε να απαντήσει στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που του είχαν τεθεί όταν του επιβλήθηκε η ποινή του αφορισμού πριν λάβει την απόφασή της.

Για τον Παγκράτιο Μερακλή έγινε εκτενής συζήτηση επί του θέματος επειδή τα νεότερα μέλη δεν είχαν υπόψη τους τα γεγονότα, ζήτησαν να μελετήσουν το σχετικό αρχείο και να εξετάσουν το θέμα σε επόμενη συνεδρία.

Για την υπόθεση του Μητροπολίτη τέως Κιτίου, η Ιερά Σύνοδος τον έθεσε σε αργία μέχρι την εκδίκαση της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Ιεράς Σύνοδος εξουσιοδότησε επίσης τον Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο όπως εφαρμόσει τα όσα προνοούνται για τη μεταστέγαση και τα δικαιώματά του.

Τέλος, για τις παραποιημένες εικόνες της Θεοτόκου και των Αγίων καθώς και φωτογραφίες ηρών του ελληνικού έθνους κατά την διάρκεια της πορείας υπερηφάνειας, η Ιερά Σύνοδος ανέφερε ότι δείχνουν ασέβεια και συνιστούν ύβρη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καλεί τον λαό να δείξει την αποστροφή του σε τέτοιες καταστάσεις μένοντας πιστός στα όσα παραλάβαμε από τους προγόνους μας, σημείωσαν.

Το λακωνικό σχόλιο Παγκράτιου

Λακωνικός ήταν ο Παγκράτιος Μερακλής κληθείς από το SigmaLive να σχολιάσει την απόφαση της Συνόδου. «Ουδέν σχόλιο» μας απάντησε ο Παγκράτιος Μερακλής ενώ αρκέστηκε να μας αναφέρει να αναμένουμε μέχρι την επόμενη Σύνοδο.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη, 13 Ἰουνίου 2023, σὲ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν παράνομη ἐπίσκεψη καὶ τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ Τούρκου Προέδρου στὴν κατεχόμενη Κύπρο καὶ ἀποφάσισε νὰ καλέσει τόσο τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν Πολιτικὴ ἡγεσία, ὅσο καὶ τὸν Κυπριακὸ λαό, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν κατοχή, νὰ μὴν ἐπηρεαστοῦν ἀπὸ τὶς ὑπερφίαλες δηλώσεις τοῦ κατακτητῆ ἀλλὰ νὰ ἐνισχύσουν τὸ φρόνημα καὶ τὴ θέλησή τους γιὰ ἀγώνα μέχρι τὴν κατίσχυση τοῦ δικαίου καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν δικαιωμάτων μας στὴ γῆ τῶν προγόνων μας.

Ἡ Ἐκκλησία θὰ συμβάλει μ’ ὅλες της τὶς δυνάμεις στὴ δημιουργία τῶν συνθηκῶν γιὰ ἐπιτυχῆ ἀπόκρουση τῶν τουρκικῶν προκλήσεων.

2) Ἐξέτασε ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ἀπέστειλε πρὸς Αὐτὴν ὁ κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, στὸν ὁποῖον τὸ Πενταμελὲς Συνοδικὸ Δικαστήριο ἐπέβαλε τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, καὶ ἀπεφάσισε ὅπως τὸν καλέσει ἐνώπιόν της γιὰ νὰ ἀπαντήσει στὶς συγκεκριμμένες ἐρωτήσεις ποὺ τοὺ εἶχαν τεθεῖ ὅταν τοῦ ἐπεβλήθη ἡ ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, πρὶν λάβει τὴν ἀπόφασή της.

3) Παρέλαβε ἐπιστολὴ τοῦ ἐν ἁργίᾳ διατελοῦντος ἀρχιμ. Παγκρατίου Μερακλῆ, διαβιβασθεῖσαν διὰ τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἐν λόγῳ ζητεῖ ἄρση τῆς ἀργίας του.

Ἔγινε ἐκτενὴς συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος. Ἐπειδὴ τὰ νεώτερα Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν εἶχαν ὑπόψη τους τὰ γεγονότα τῆς ἐπιβολῆς σ’αὐτὸν τῆς ἀργίας, ζήτησαν νὰ μελετήσουν τὸ σχετικὸ ἀρχεῖον καὶ νὰ ἐξετάσουν τὸ θέμα, σὲ ἑπόμενη συνεδρία, ἀφοῦ καλέσουν πρὸς τοῦτο καὶ τὸν ἴδιο.

4) Ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα ποὺ προέκυψε μετὰ τὴν καταδίκη τοῦ μητροπολίτη πρώην Κιτίου ἀπὸ τὸ Δικαστήριο καὶ τὴν ἐπιβολὴ σ’αὐτὸν τῆς ποινῆς τῆς 12μηνης φυλάκισής του με ἀναστολή.

Ἐν ὄψει τῆς ὑποβολῆς Ἐφεσης ἐναντίον τῆς ὡς ἄνω ἀπόφασης, καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Κ.Χ.Ε.Κ., ἐπέβαλε σ’ αὐτὸν τὴν ποινὴν τῆς ἀργίας μέχρι τὴν ἐκδίκαση τῆς Ἔφεσης.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο ὅπως ἐφαρμόσει τὰ ὅσα προνοοῦνται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 15 παράγρ. 2 τοῦ Κ.Χ. γιὰ τὴν μεταστέγαση καὶ τὰ δικαιώματά του.

5) Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν παρουσίαση παραποιημένων εἰκόνων τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίων καθὼς καὶ φωτογραφίες Ἡρώων τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λεγόμενης «παρέλασης ὑπεφηφάνειας», οἱ ὁποῖες δείχνουν μέγιστην ἀσέβεια πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας καὶ συνιστοῦν ὕβριν πρὸς τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Καλεῖ τὸν λαὸ νὰ ἐπιδείξει τὴν ἀποστροφή του πρὸς τέτοιες καταστάσεις, μένοντας πιστὸς στὰ ὅσα παρελάβαμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας.

6) Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 9η Ἰουλίου 2023, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντες.

β) Τὴν 16η Ἰουλίου 2023, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 23η Ἰουλίου 2023 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 30ὴ Ἰουλίου 2023 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας καὶ ἄλλους Ἀρχιερεῖς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.