Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, μιὰ περίοδος ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.

Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου (κατ’ ἄλλη παράδοση ἕως τὶς 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αὐγά καὶ τρῶμε ψάρι (ἐκτὸς βεβαίως Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, ποὺ νηστεύουμε αὐστηρά από όλα).
Μετὰ τὶς 17 (ἢ 12) Δεκεμβρίου, νηστεύουμε καὶ από τὸ ψάρι.
Ἡ νηστεία ὅμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωή καὶ ἀγαθοεργία.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο
Ἔτσι, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση προβλέπει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν τέλεση δηλαδὴ Σαρανταλείτουργου, ἂν βεβαίως οἱ συνθῆκες στην Ενορία τὸ ἐπιτρέπουν και φυσικά πάντα καθ’ υπόδειξιν του ιερέως της. Σαρανταλείτουργο μπορούμε να ζητήσουμε από τον ιερέα μας και οποιαδήποτε άλλη περίοδο του έτους θελήσουμε, εκτός όμως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που Θείες Λειτουργίες τελούνται μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές.
Φέτος, μια χρονιά περίεργη και αρρωστημένη, με χαρακτηριστικό της, την πανδημία του κορωνοϊού, της νόσου covid-19, που μας τάραξε την καθημερινότητα

μας, ακόμα και την λατρευτική μας ζωή, αφού έκλεισε τις εκκλησιές και απαγόρευσε τις Θείες Λειτουργίες, ενώ όταν το επέτρεπε αυτό να γίνει, εμπόδισε με κάθε τρόπο τους πιστούς να συμμετέχουν σε αυτήν, μια χρονιά όπου γνωρίσαμε το lock down…και “αλά ελληνικά”, η τέλεση του Σαρανταλείτουργου στις Ενορίες, που ήδη ήταν ένα παράτολμο επιχείρημα για τους ιερείς, τώρα πια φαίνεται από δύσκολη έως και ακατόρθωτη.
Ἡ τέλεση τοῦ Σαρανταλείτουργου ἀποτελεῖ όμως πολὺ μεγάλη εὐλογία. Εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ βίωση τὴς μυστηριακῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς, γιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας καὶ τῆς ἀκροάσεως τῶν θείων Γραφῶν, γιὰ συχνότερη θεία κοινωνία, γιὰ συχνότερη συγκρότηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ», δηλαδὴ «Προσπαθεῖστε μὲ σπουδὴ νὰ ἔρχεσθε ὅλοι μαζί στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), γιὰ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν δοξολογεῖτε. Διότι ὅταν συχνά ἔρχεσθε στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανᾶ καί λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργεια του».
Ἡ δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας δὲν εἶναι μαγική. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας ἐν Χριστῷ. Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε προσφέρουμε τὰ Δῶρα μας στὸ Θεό, τὸν Ἄρτο καὶ τὸν Οἶνο και όλα όσα θα χρησιμοποιηθούν από τον ιερέα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, προσευχόμενοι γιὰ ζῶντες καὶ κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Ἡ μνημόνευση τῶν ονομάτων (ἀνάγνωση τῶν «Διπτύχων» από τον ιερέα) εἶναι ἔργο πολὺ σημαντικὸ καὶ ἱερό, ποὺ θεσμοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς ίδιους τους Αγίους Ἀποστόλους καὶ ἐπιτελεῖται ἀδιάλειπτα μέσα στοὺς αἰῶνες μέχρι τις μέρες μας.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο Κατά την περίοδο που σε κάποιες Ενορίες τελείτε το Σαρανταλείτουργο, η καθημερινή αυτή μνημόνευση των ονομάτων είναι εφικτή, τόσο για τους ζώντες οικείους μας, μα περισσότερο για τους κεκοιμημένους, που τώρα πια δεν μπορούν να κάνουν τίποτε για τον εαυτό τους και περιμένουν από εμάς τους ζωντανούς.
Ο Άγιος Παΐσιος, σχετικά με την ανάγκη της προσευχής για τούς κεκοιμημένους και την παράδοση του Ιερού Σαρανταλείτουργου έλεγε: «…να αφήνετε μέρος της προσευχής σας και για τούς κεκοιμημένους. Οι πεθαμένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πια. Οι ζωντανοί όμως μπορούν… Να πηγαίνετε στην εκκλησία την λειτουργία σας και τα υπόλοιπα δώρα σας που χρειάζεται ο ιερέας για να τελέσει την Θεία Λειτουργία και να του δίνετε το όνομα τού κεκοιμημένου σας για να το μνημονεύσει στην προσκομιδή. Επίσης, να κάνετε μνημόσυνα και τρισάγια. Σκέτο το τρισάγιο, χωρίς Θεία Λειτουργία, είναι καλό αλλά είναι το ελάχιστο. Το μέγιστο πού μπορούμε να κάνουμε για κάποιον, είναι το Σαρανταλείτουργο και αυτό καλό θα είναι να συνοδευθεί και με ελεημοσύνη. Αν έχεις στην οικογένεια σου ένα νεκρό που η ζωή του ήταν καλή και χριστιανική, τότε να του ανάψεις ένα κερί, αν πάλι κάποιος οικείος σου νομίζεις ότι δεν είχε καλό βίο και δεν έχει παρρησία στον Θεό, τότε να τού ανάβεις μια ολόκληρη λαμπάδα από αγνό μελισσοκέρι, γιατί θα είναι σαν να του δίνεις ένα αναψυκτικό τώρα πού καίγεται από την δίψα.»
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο Η τέλεση του Αγίου και Ιερού Σαρανταλείτουργου προϋποθέτει την
καθημερινή ή την όσο το δυνατόν συχνότερη φυσική παρουσία μας στις Θείες Λειτουργίες που εμείς ζητήσαμε να γίνονται από τον ιερέα μας και που τελεί καθημερινά, είτε υπέρ υγείας και θείας βοηθείας των οικείων μας, είτε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων μας.
Απαραίτητη όμως επίσης προϋπόθεση είναι και η προετοιμασία, σαφώς και του ιερέως αλλά κυρίως όλων όσων ζητούν το καθημερινό αυτό Μυστήριο της Εκκλησίας μας, την Θεία Ευχαριστία, με νηστεία, μετάνοια, ελεημοσύνη και προσευχή. Επίσης, όπως θα καταλαβαίνεται και εσείς άλλωστε, απαραίτητη θεωρείται και η προσφορά, η δωρεά στον Ιερό Ναό της Ενορίας σας, την ημέρα κατά την οποία θα επιλέξετε, σε συνεννόηση πάντα με τον ιερέα σας, να προσφέρεται τα Τίμια Δώρα, τα οποία θα πρέπει να είναι:
*Μια χειροποίητη «λειτουργιά» (πρόσφορο) για την Αγία Προσκομιδή.
*Δύο λαμπάδες από μελισσοκέρι για την Αγία Τράπεζα.
*Θυμίαμα, καρβουνάκια, φυτιλάκια κ.τ.λ.
*Ελαιόλαδο για τα καντήλια του Ναού.
*Κρασί ειδικό για την Θεία Κοινωνία (Νάμα)
*Το δίπτυχο με τα ονόματα σας (ζώντων & τεθνεώτων)
*Ένα συμβολικό τίμημα για τα λειτουργικά έξοδα των σαράντα ημερών.
Σχετική εικόνα
Αγαπητοί αναγνώστες της ιστοσελίδας της Ενορίας μας, φίλοι, διαδικτυακοί και μη, ενορίτες Ανθοκηπιώτες, προσκυνητές από παντού στο “σπίτι” των Αγίων Θεοπατόρων, του Ιωακείμ και της Άννας, “πατρικό σπίτι” της τρίχρονης Παναγίας κόρης τους και του κατά σάρκα Υιού της Χριστού, η ανάρτηση μας για την όμορφη αυτή περίοδο που θα διανύσουμε από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι την 24η Δεκεμβρίου του 2020, της Μικρής Σαρακοστής των Χριστουγέννων, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από τους πιστούς και που εκτός από το διαδίκτυο θα βρείτε το άρθρο μας αυτό τροποποιημένο κατάλληλα και σε μορφή δίπτυχου φυλλαδίου στις προθήκες του Ναού μας, για τους αδελφούς μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και την χρήση του διαδικτύου, έχει σκοπό να διαφανεί η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της νηστείας των

Η “Γιαγιά” της Ορθοδοξίας, Αγία Άννα,
αγκαλιά με την τρίχρονη Παναγία κόρη της,
μια εικόνα που θησαυρίζεται στο μικρό
παρεκκλήσι του Ιερού Ναού μας.
(έργο Συνοδείας Ιωάννου ιερομονάχου
στην Σκήτη της Αγίας Άννας, στο Άγιον Όρος)
Χριστουγέννων, της προσφοράς μας στους αναγκεμένους ανθρώπους, της κοινής και δυνατής προσευχής στον Χριστό που σε λίγο θα γεννηθεί και, αν γίνεται, της καθημερινής Θείας Λειτουργίας από την 15η Νοεμβρίου έως την 24η Δεκεμβρίου, αυτό που ο ευλογημένος λαός του Θεού ονομάζει «Σαρανταλείτουργο», που δυστυχώς στην δική μας Ενορία για πρακτικούς και μόνο λόγους δεν είναι εφικτή η τέλεση του….τουλάχιστον όχι ακόμα, αφού προϋποθέτει και την δική σας συμμετοχή, των ενοριτών μας δηλαδή που θα προσφέρουν τα ορατά υλικά και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, για την τέλεση της καθημερινής Θείας Λειτουργίας για σαράντα ολόκληρες ημέρες, το “Σαρανταλείτουργο”, αλλά προϋποθέτει και την φυσική παρουσία σας.
Το λατρευτικό και λειτουργικό πρόγραμμα μας, των Ιερών Ακολουθιών και των καθημερινών δραστηριοτήτων της Ενορίας μας, τόσο για την περίοδο του Νοεμβρίου 2020, στο πρόγραμμα που ήδη υπάρχει και έχει διανεμηθεί, όσο και για την περίοδο που θα διανύσουμε από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, της “Μικρής Σαρακοστής”

…κάντε κλικ και δείτε
το πρόγραμμα του Νοεμβρίου 2020,
με λεπτομέρειες…
αλλά και αργότερα για τον Δεκέμβριο του 2020, θα υπάρχει στην διάθεση σας σε λίγες ημέρες στις προθήκες του Νάρθηκα του υπέργειου πια, περικαλλούς και περίτρανου Ιερού Ναού μας, όπου και λειτουργούμε μετά τα επίσημα Θυρανοίξια του το Σαββατοκύριακο της 12ης και 13ης Οκτωβρίου 2019, αλλά και στην πάντα ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, www.intheopatoron.blogspot.gr, όπου καθημερινά αναρτούμε άρθρα, ειδήσεις της Ενορίας μας, αλλά και γενικότερα, νέα που απασχολούν την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, αγιογραφικά κείμενα, βίους Αγίων μας και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα της ειδησιογραφίας και της επικαιρότητας, με σχολιασμούς, φωτογραφίες, βίντεο, προσεγμένα σχόλια και πολλά ακόμα θέματα, που έχουν κάνει την σελίδα μας στο διαδίκτυο αρκετά δημοφιλή.
Βέβαια τα προγράμματα της Ενορίας μας, αυτά που έχουν εκδοθεί αλλά και αυτά που θα εκδοθούν μέχρι τα Χριστούγεννα, όλα είναι υπό αναίρεση και με βάση τα αποτελέσματα των μέτρων κατά της πανδημίας και της καραντίνας που έχει επιβληθεί σε όλην την ελληνική

επικράτεια για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα υγείας, που έχει προκύψει παγκοσμίως από τον Μάρτιο του 2020 και προκαλεί lockdown και άλλα μέτρα καταστολής, πολλές φορές θέτοντας ακόμα και την Δημοκρατία μας σε αμφισβήτηση, όμως η νόσος covid-19, ο πιο “ανίερος”, “ανεβλαβής” και “ασεβής” λοιμός ενός άγνωστου, καινούργιου και θανατηφόρου ιού, που κατάφερε να αλλοιώσει την ανθρωπιά, ακόμα και την ηθική μας πολλές φορές, αλλά και να μεταλλάξει τον τρόπο ζωής μας, ακόμα και την λατρευτική καθημερινότητα μας, για την οποία εμείς οι χριστιανοί, και δή οι Ορθόδοξοι, είμαστε πολύ υπερήφανοι, αυτή η αρρώστια είναι εδώ, κινείτε ανάμεσα μας και μεταδίδετε μα απίστευτη ευκολία, αν δεν προσέξουμε και αν δεν τηρήσουμε τις συμβουλές των επιστημονικών ομάδων που ανέλαβαν αυτήν την ευθύνη, τότε ο αγώνας μας θα είναι άνισος απέναντι της, με περισσότερα κρούσματα, νοσούντες αλλά και νεκρούς μέσα στην κοινωνία, ίσως και μέσα στις οικογένειες μας.
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι για να γίνει γνωστή την Ενορία μας και έξω από τα γεωγραφικά όρια της Νέας Ευκαρπίας στην Θεσσαλονίκη,

Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Θεοπατόρων
που θησαυρίζονται στον επάνω Ιερό Ναό τους,
στους Ανθόκηπους της Νέας Ευκαρπίας,
κατά την Μικρά Πανήγυρη μας, της Συλλήψεως
της Θεοτόκου, από την Αγία Άννα μας,
που θα γίνει την 9η Δεκεμβρίου…
πρώτα ο Θεός!!!

αλλά και των Ανθοκήπων, της όμορφης γειτονιάς μας, να γνωρίσει ο κόσμος τους Αγίους προστάτες μας, αλλά και προστάτες των ζευγαριών που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν, τον Ιωακείμ και την Άννα, που ποτέ μέχρι τώρα δεν στέρησαν τις πρεσβείες τους, μαζί με αυτές της μονάκριβης κόρης τους Παναγίας Θεοτόκου, στον Ζωοδότη Εγγονό τους Χριστό μας, και έτσι το θαύμα της τεκνοποίησης, της τεκνογονίας και της ευτεκνίας γίνεται πια καθημερινό φαινόμενο στην “ολοκαίνουργια” πια εκκλησιά μας, και στο παρεκκλήσι της τρίχρονης Παναγίας, που βρίσκεται υπερυψωμένο μπαίνοντας στον επάνω Ναό μας αριστερά, και εκεί διαβάζεται κάθε Τρίτη απόγευμα στην Ιερά Παράκληση μας μετά τον Εσπερινό και κάθε Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία από τους ιερείς μας, η θαυματουργική ευχή και προσευχή προς την Αγία Άννα μας, ενώ τις ίδιες ημέρες τίθενται σε προσκύνηση και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας, του Ιωακείμ και της Άννας, του “Παππού” και της “Γιαγιάς” της Ορθοδοξίας, που θησαυρίζονται σε αυτόν τον περίλαμπρο, μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό μας, τους οποίους και στεγάζει πια επαξίως, πραγματοποιώντας έτσι την μεγάλη μας ελπίδα, αλλά και το μεγάλο μας όνειρο όλων μας, για μια όμορφη περικαλλή εκκλησία, που θα φιλοξενεί για πάντα την Πίστη και την Αγάπη μας στον Θεό.
Καλή και ευλογημένη
«Μικρή Σαρακοστή»
& Καλά Χριστούγεννα!!!
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τελίδης

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.