Προσευχή: Γιατί έχουν καθιερωθεί τα Ψυχοσάββατα.

Τα δύο Ψυχοσάββατα έχουν καθιερωθεί από την Εκκλησία μας προς τιμήν όλων εκείνων των ανθρώπων που χάθηκαν και δεν αξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσύνων.

Πότε είναι τα Ψυχοσάββατα

Ψυχοσάββατο

Το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους είναι 57 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα, ενώ το δεύτερο Ψυχοσάββατο είναι 48 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Το Άγιο Πάσχα είναι κινητή εορτή συνεπώς και τα Ψυχοσάββατα είναι κινητά.

– Για το 2024, το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους είναι στις 9 Μαρτίου και το δεύτερο Ψυχοσάββατο είναι στις 22 Ιουνίου.

-Για το 2025, το πρώτο Ψυχοσάββατο είναι στις 22 Φεβρουαρίου και το δεύτερο Ψυχοσάββατο στις 7 Ιουνίου.

– Για το 2026, το πρώτο Ψυχοσάββατο είναι στις 14 Φεβρουαρίου και το δεύτερο Ψυχοσάββατο στις 30 Μαΐου.

– Για το 2027, το πρώτο Ψυχοσάββατο είναι στις 6 Μαρτίου και το δεύτερο Ψυχοσάββατο στις 19 Ιουνίου.

Εδώ μπορείτε να βρείτε μοναστηριακές συνταγές για κόλυβα από το Άγιον Όρος.

Τι συμβολίζουν τα κόλλυβα

Στα Ψυχοσάββατα, όπως και στα μνημόσυνα, οι πιστοί συνηθίζουν να προσφέρουν κόλλυβα στην Εκκλησία για τις ψυχές των δικών τους ανθρώπων που δεν είναι εν ζωή. Τα κόλλυβα συμβολίζουν την κοινή ανάσταση των ανθρώπων και το σιτάρι που είναι βασικό συστατικό τους, συμβολίζει το ανθρώπινο σώμα.

Προσευχή για τους κεκοιμημένους – Ευχή των Αποστολικών Διαταγών

Κύριε ο Θεός μας, Σύ που έχεις εκ φύσεως άθάνατη και χωρίς τέλος ζωή, και δημιούργησες τα λογικά πλάσματα, και όσα είναι αθάνατα και όσα υπόκεινται στο θάνατο Σύ που έπλασες εξαρχής θνητή τη λογική αυτή υπάρξη, τον άνθρωπο, τον πολίτη του κόσμου, και ύποσχέθηκες σ’ αύτόν την αναστάση, και δεν άφησες να δοκιμάσουν θάνατο ο δίκαιος Ένώχ και ο προφήτης Ήλίας Σύ που ονομάζεσαι «Θεός του ’Αβραάμ και του Ισαάκ και τοϋ Ιακώβ», σά να μην είναι νεκροί, άλλά να έχουν κοντά σου ζωή μακαρία επειδή οί ψυχές όλων ζοϋν πλησίον σου και βρίσκονται κάτω απ’ την προστασία σου τα πνεύματα των δικαίων, τους οποίους δεν θα αγγίξει ποτέ τιμωρία η θλίψη, διότι όλοι όσοι αγιάσθηκαν είναι κάτω από την πατρική εξουσία σου.

Σύ, ο Θεός μας, ρίξε και τώρα από ψηλά το βλέμμα σου στους κοιμηθέντες δούλους σου, τους οποίους εξέλεξες και παρέλαβες κοντά σου, γία να καταλήξουν σε αλλ’ή ζωή, με εύφρόσυνη.’ Συγχώρησέ τους όσα τυχόν αμαρτήματα διέπραξαν ακουσίως η εκουσίως, και δώσε να παραστέκουν πλησίον τους άγγελοι αγαθοί.

Και κατάταξέ τους στις αγκάλαις των Πατριαρχών και των Προφητών και των Αποστόλων και όλων των “Αγίων, όσοι από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα έζησαν σύμφωνα με το θέλημά σου και ευαρεστήσαν ενώπιον σου.

Κατάταξέ τους εκεί όπου δεν υπάρχει λύπη και πόνος και στεναγμός, αλλά κατοικία ετοιμασμένη γία τους ευσεβείς και διαμονή προορισμένη γία όσους είναι ευθείς στην καρδιά και γία όλους εκείνους που μέσα σ’ αυτή βλέπουν τη δόξα του Χρίστου σου. Στον Υιό σου και στο “Αγιο Πνεύμα και σ’ ’Εσένα ανήκει δόξα, τιμή, λατρεία, ευχαριστία και προσκυνήση εις τους αιώνας.

’Αμήν.

Ευχή για τους κεκοιμημένους

Δέσποτα Κύριε ο Θεός, ο τη σοφία Σου κατασκευάσας αυτόν και θέμενος εν αυτώ πνοήν ζωής, και εισαγαγών εις τον κόσμον τούτον πολιτεύεσθαι επ’ ελπίδι ζωής αιωνίου, αμαρτήσαντα δε αυτόν, θανάτου επαγαγών και διαλύσας, και αποστρέφων, την δε ψυχήν εις εαυτόν προσκαλούμενος· Αυτός ανάπαυσον την ψυχήν του δούλου Σου (τούδε), εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα επισκοπεί το φως του προσώπου Σου Κύριε, εν κόλποις Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, μετά πάντων των αγίων· και είτι επλημμέλησεν εις Σέ, εν πράξει η λόγω η κατά διάνοιαν, Αυτός ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες, άφες, συγχώρησον, παριδών αυτού τε και ημών τα ανομήματα· ημών δε τα τέλη της ζωής ανώδυνα και ακαταίσχυντα καταξίωσον, ότε θέλεις και ότε βούλη, μόνον άνευ αισχύνης και παραπτωμάτων.

Σύ γάρ εί η ανάστασις του Σου δούλου και Σοί την δόξαν αναπέμπομεν, τώ Πατρί και τώ Υιώ και τώ Αγίω Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.