Το απόγευμα της Παρασκευής στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής της οσιακής κοιμήσεως του Θαυματουργού Αγίου.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων κ. Δημήτριος, ενώ έλαβε μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλλε ο Πρωτοψάλτης κ. Ιωάννης Χασανίδης μετά χορού Ιεροψαλτών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους Αρχιερείς για την παρουσία τους και ανέφερε μεταξύ άλλων:

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες πανη­γυ­ρίσαμε χαρμόσυνα τή μετακομιδή τοῦ ἱεροῦ καί χαριτοβρύτου λει­ψάνου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, ἀπό τή Συμφερούπολη στήν Ἱερά Μητρό­πο­λή μας καί στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ. Καί τώρα ἡ Ἐκ­κλησία μας μᾶς προσφέρει μία ἀκό­μη ἀφορμή ἑορτῆς καί πανηγύ­ρεως, μία ἀκόμη ἀφορμή γιά νά «ὑμνήσωμεν γηθοσύνως … ἰατρῶν τό ἀγλάϊσμα καί τό καύχημα», τόν ἅγιο Λουκᾶ, καί νά τόν εὐχαρι­στή­σουμε, διότι «πηγάζει πλουσίως τῶν ἰαμάτων τά χαρίσματα».

Ἡ ἀφορμή τῆς ἑορτῆς καί τῆς πα­νηγύρεως εἶναι ἡ φωσφόρος μνή­μη τοῦ ἁγίου Λουκᾶ. Εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς μεταστάσεώς του ἀπό τά λυπη­ρά πρός τά θυμηδέστερα. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποῖα μετεφυ­τεύ­θη ὡς «βότρυς πέπειρος» ἀπό τόν ἀμπελώνα τῆς ἐπί γῆς στρατευομέ­νης Ἐκκλησίας στόν οὐράνιο λει­μώνα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό τήν ἐπίγεια καί πρόσκαιρη πα­τρίδα στή μέλλουσα πόλη «ἧς τε­χνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός».

Καί ἐάν μέχρι τήν ἡμέρα τῆς κοι­μή­σεώς του ἡ ἀγάπη τοῦ ἁγίου Λουκᾶ σκέπαζε τό ποίμνιό του, τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους ἡ Ἐκ­κλησία εἶχε ἐμπιστευθεῖ στό ἀρ­χιερατικό του ὠμοφόριο, τούς ἀσθε­νεῖς πού εἶχαν ἀνάγκη ἀπό τή στοργική φροντίδα τοῦ ἰατροῦ τῶν σωμάτων ἀλλά καί τῶν ψυχῶν, τοῦ καθηγητοῦ καί ἱεράρχου Λου­κᾶ, ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα, 60 καί πλέον ἔτη ἀπό τήν κοίμησή του, σκέπει καί προστατεύει μέ τίς πρεσβεῖες του ὅλους ὅσους τόν ἐπι­καλοῦνται καί ἰᾶται μέ τή χάρη του τούς ἀσθενοῦντες σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς, ὄχι μόνο ἐκεί­νους οἱ ὁποῖοι αἰτοῦνται τή βοή­θειά του ἀλλά πολλές φορές ἐμφανίζεται καί ὡς αὐτόκλητος θεραπευτής τῶν ἀνθρωπίνων νοσημάτων.

Αὐτόν τόν μέγα ἰατρό, τόν φιλάν­θρωπο ἅγιο, τόν στοργικό ποιμένα, τόν θαρραλέο ὁμολογητή τῆς πί­στε­ως, τιμοῦμε καί ἐμεῖς ἐδῶ στόν ναό του, τόν ὁποῖο ἡ χάρη τῶν ἱε­ρῶν καί θαυματουργῶν του λει­ψά­νων τόν καθιστᾶ πηγή ἀκένωτο ἰάσεων καί ποικίλων δωρεῶν, ἑορ­τά­ζοντας τή μνήμη τοῦ ἁγίου Λου­κᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερου­πό­λε­ως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυμα­τουρ­γοῦ.

Καί εἴμεθα εὐγνώμονες, διότι τήν πανήγυρή μας αὐτή τιμοῦν καί λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους δύο πολυσέβαστοι καί προσφιλεῖς ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα­­­τριαρχείου, ὁ Σεβασμιώτατος Μη­­τροπολίτης Μετρῶν καί Ἀθύ­ρων κ. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος χορο­στατεῖ ἀπόψε καί θά μᾶς ὁμιλήσει στή συνέχεια, καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Πα­ντελεήμων, ὁ ὁποῖος θά προε­ξάρ­χει τῆς αὐριανῆς θείας Λει­τουργίας καί θά μᾶς ὁμιλήσει.

Καί μέ τούς δύο συνδέομαι ἀπό πολλῶν ἐτῶν καί τούς εὐχαριστῶ θερμότατα καί ἀπό καρδίας, διότι καί ἀπόψε, ὅπως καί ἄλλοτε, τι­μοῦν καί λαμπρύνουν τίς πανη­γύ­ρεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ τήν παρουσία τους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.