Διαχρονική αξία τού Ελληνικού Πολιτισμού καί τής Αμωμήτου Πίστεώς μας είναι η φιλοξενία κάθε συνανθρώπου πού έχει τήν καλωσύνη νά επισκεφθεί τήν πατρίδα μας.

Γι αυτό καί στήν μακραίωνη πορεία τού έθνους μας, η φιλοξενία προσέλαβε επικές καί «θεϊκές» διαστάσεις.

Ωστόσο η έλευση στήν πατρίδα μας κατόπιν προσκλήσεως τής Εξοχωτάτου Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τού κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο, ο οποίος διακατέχει τό περίπυστο πρεσβυγενές Πατριαρχείο τής Πρεσβυτέρας Ρώμης, ως αρχηγού «Κράτους», αναπόδραστα συνεγείρει τά κανονικά κριτήρια τής Μιάς, Αγίας, Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας πού αποτελούν τήν απόφανση τού Παναγίου καί Τελεταρχικού Πνεύματος πού ενοικεί κατά τήν αψευδή επαγγελία τού Κυρίου εν τή Εκκλησία καί οδηγεί Αυτήν εις πάσαν τήν αλήθειαν (Ιω. 16,13).

Παρέλκει νά αναφερθεί ότι τό αναντίστοιχο πρός τό μέγεθός του, εις σημειολογίαν, «κράτος» τού Βατικανού ανιδρύθη υπό τού φασιστικού καθεστώτος τού ημιπαράφρονος δικτάτορος Μπενίτο Μουσολίνι, μέ τήν γνωστή συμφωνία τού Λατερανού.

Ο κ. Φραγκίσκος Μπεργόλιο, κατά ταύτα δυνάμει τού Ζ΄ κανόνος τής Αγίας Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου τής Αδιαιρέτου Εκκλησίας, εις τήν οποίαν αναπόσπαστον μέλος ήτο καί τό πρεσβυγενές Πατριαρχείο τής Δύσεως-Πρεσβυτέρας Ρώμης πρό τής αλώσεώς του καί τής διαρπαγής του από τόν κακόδοξο καί αιρετικό Φραγκισμό, διακελεύοντος «Τούς άπαξ εν κλήρω τεταγμένους καί μοναστάς ωρίσαμεν μήτε επί στρατείαν μήτε επί αξίαν κοσμικήν έρχεσθαι.

Ή τούτο τολμώντας καί μή μεταμελουμένους ώστε επιστρέψαι επί τούτο, ό διά Θεόν πρότερον είλοντο αναθεματίζεσθαι» τυγχάνει κατεγνωσμένος, πέραν τών άλλων κακοδοξιών καί αιρέσεων διά τού αναθεματισμού υπό τής Αγίας Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου καί τής Μιάς Αγίας Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας, εμφανιζόμενος ως «αρχηγός κρατικής οντότητος» τού παρόντος κόσμου.

Ως προκύπτει όμως, εκ τού γνωστοποιηθέντος προγράμματος επισκέψεως στήν χώρα μας τού κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο, ο οποίος σημειωτέον, ενώ εχρημάτισε Ρωμαιοκαθολικός «Αρχιεπίσκοπος» Αργεντινής δέν αποτολμά νά επισκεφθεί τήν χώρα καταγωγής καί δράσεώς του, διά νά μήν εισπράξη τήν αποδοκιμασία τού Αργεντίνικου λαού, διά τήν κατεγνωσμένη δικαστικώς σέ αυτόν συνεργασία του μέ τό δικτατορικό καθεστώς Βιντέλα καί τίς άνω τών 30.000 δολοφονίες καί εξαφανίσεις τού καθεστώτος, τήν Κυριακή 5 Δεκεμβρίου θά επισκεφθεί τήν Μυτιλήνη καί «θά βρεθεί στό Κέντρο υποδοχής καί ταυτοποίησης όπου θά αναπέμψει δέηση».

Η αποδοχή από τήν Κυβέρνηση αυτής τής προθέσεως τού κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο αποτελεί μέγιστο εγκληματικό λάθος διότι αποτελεί σημειολογικά πράξη ενδυνάμωσης τού υβριδικού πολέμου, πού ενορχηστρώνει η γειτονική χώρα, ο Πρόεδρος Ερντογάν καί τό Σουνιτικό μπλόγκ εις βάρος τής χώρας μας, τής Ευρωπαϊκής Ηπείρου καί τής πολιτισμικής καί θρησκευτικής ευρωπαϊκής ταυτότητος.

Είναι πασίδηλο, ότι τό Ισλάμ διαχρονικά επεκτείνεται μέ δύο τρόπους όπως σέ πολλά ανακοινωθέντα μας έχομε καταδείξει. Ο ένας είναι ο θρησκευτικός λεγόμενος πόλεμος (τζιχάντ) καί ο άλλος η μετοίκησις καί η πληθυσμιακή αλλοίωσις διά τών πολλαπλών γεννήσεων. Αυτός ο δεύτερος τρόπος έχει επιλεγεί από τό Σουνιτικό μπλόγκ γιά τήν κατάληψη καί ισλαμοποίηση τής Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Δισεκατομμύρια διακινούνται διά τήν επίτευξη τού στόχου μέ αργυρώνητους δημοσιογραφικούς καλάμους, σκοτεινές ΜΚΟ καί «χρησίμους ηλιθίους» γιατί είναι πρόδηλο ότι οι μετακινούμενοι «γιά καλύτερη ζωή»μουσουλμανικοί πληθυσμοί θά μπορούσαν άνετα νά κατευθυνθούν στήν Σαουδική Αραβία πού έχει τήν δυνατότητα φιλοξενίας 3.000.000 ανθρώπων καί στίς πάγχρυσες χώρες τού Αραβικού Κόλπου.

Τή στιγμή όμως αυτή πού η χώρα μας βίωσε τόν υβριδικό πόλεμο τού Μαρτίου 2020 από τήν Γείτονα καί η Ευρώπη βιώνει τήν επίθεση τού μεταναστευτικού μουσουλμανικού ρεύματος στά σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσσίας καί ο Πρόεδρος κ. Ερντογάν μάς απειλεί μέ τήν «επέλαση» 5.000.000 μουσουλμάνων μεταναστών καί ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ορθότατα δηλώνει διεθνώς, ότι η γειτονική χώρα είναι ασφαλής χώρα καί επομένως όποιος εισέρχεται εις αυτήν από εμπόλεμες περιοχές καί επιδιώκει νά μετακινηθεί σέ άλλη χώρα χάνει τήν ιδιότητα τού πρόσφυγα καί γίνεται μετανάστης, είναι τουλάχιστον αντιφατικό, επικίνδυνο καί απαράδεκτο νά επιτρέπεται στόν κ. Φραγκίσκο Μπεργκόλιο νά μάς προκαλεί ως δήθεν «απανθρώπους καί αναισθήτους» στό «δράμα τών λαών» μέ τήν σημειολογικά προκλητική κίνησή του στήν Μυτιλήνη.

Τό γραφείο επί τών Αιρέσεων καί τών Παραθρησκειών τής καθ ημάς Ι. Μητροπόλεως, έχει μέ πολλές καταχωρήσεις του καταδείξει τόν αιρετικό, κακόδοξο καί αμεταμέλητο χαρακτήρα τού Ρωμαιοκαθολικισμού καί τήν περιφρόνιση τού Διεθνούς Δικαίου αλλά καί τής ψευδοευγένειας απέναντι στήν Αγιωτάτη ημών μαρτυρική Εκκλησία.

Δύο μόνον παραδέιγματα είναι αρκετά η πρόσφατη αγιοποίηση τού «ανθρωπομόρφου τέρατος», Καρδιναλίου τού Ζάγκρεμπ Αλοϊσίου Στέπινατς, καταδικασθέντος ως ηθικού αυτουργού υπό τού Δικαστηρίου Εγκληματιών τού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γιά τίς φρικωδέστατες καί μαρτυρικές δολοφονίες 880.000 Ορθοδόξων Σέρβων, ως καί η πρόδηλη περιφρόνηση τής Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας υπό τού κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο καί η ενθρόνηση εν μέση Αθήνα ενός Ισπανού Βενεδικτίνου Ρωμαιοκαθολικού «ιερέως» τού κ. Εμμανουήλ Νίν, ως δήθεν «ελληνορύθμου Επισκόπου Καρακοβίας» τής ανύπαρκτης ουνιτικής Ελληνικής κοινότητος.

Περαίνων αισθάνομαι τήν υποχρέωση δημοσία νά συγχαρώ καί νά ευχαριστήσω τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο καί τούς Σεβασμιωτάτους Αγίους Αδελφούς τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διά τήν Ορθόδοξο στάση των καί τήν αποστασιοποίηση από τήν συγκεκριμένη προβληματική επίσκεψη.

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Γραφείο Αιρέσεων Ι.Μ.Πειραιώς
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.