Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος ενημερώθηκε για την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε το νησί μας και η οποία αποτέφρωσε χιλιάδες στρέμματα δασικής εκτάσεως και απέστειλε προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο το παρακάτω ΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ με το οποίο εκφράζει την συμπάθεια του και απονέμει την Πατριαρχική ευχή και ευλογία του προς όσους (πυροσβέστες και εθελοντές) αγωνίστηκαν για την ανάσχεση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

ΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

“Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρόδου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πασῶν Κυκλάδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετρι­ότη­τος κύριε Κύριλλε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Συναλγοῦντες καί συμπάσχoντες ἐκ τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου, παρακολουθοῦμεν, προσκαρετοῦντες τῇ προσευχῇ καί τῇ δεήσει, τάς πυρκαϊάς, αἱ ὁποῖαι ἐξέσπασαν κατ᾿ αὐτάς εἰς πλεῖστα μέρη τοῦ πλανήτου.

Εἴδομεν ὅτι μεταξύ τῶν πληγεισῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου ἡμῶν τυγχάνει, δυστυχῶς, καί ἡ φιλτάτη νῆσος Ρόδος, διό καί σπεύδομεν, ὅπως, διά τῶν μετά χεῖρας ἡμετέρων Πατριαρχικῶν Γραμμάτων, ἔλθωμεν εὐχετικῶς καί παραμυθητικῶς παρ᾿ ὑμῖν, ἅγιε ἀδελφέ, καί ἐκφράσωμεν τήν συμπάθειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος προσωπικῶς ἀλλά καί τῶν ἐνταῦθα παρεπιδημούντων ἀδελφῶν ἁγίων ἀρχιερέων, οὐ μήν ἀλλά καί τά ὁλόθερμα συγχαρήτηρια καί τήν εὐαρέσκειαν ἡμῶν τοῖς ἀγαπητοῖς πυροσβέσταις καί τοῖς ἐθελονταῖς, τοῖς προτάξασιν ἑαυτούς ἐνώπιον τοῦ πυρός, διά νά προστατεύσουν ἐκ τῆς λαίλαπος τό φυσικόν περιβάλλον καί τάς περιουσίας τῶν συνανθρώπων των, συμβάλλοντες κατά τρόπον ἀποτελεσματικόν εἰς τήν ἀποσόβησιν μείζονος κινδύνου.

Ἐκφράζοντες καί αὖθις τά εἰλικρινέστερα τῶν αἰσθημάτων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, δεόμεθα ὑπέρ ταχείας παρελεύσεως τοῦ σοβοῦντος τούτου πειρα-σμοῦ καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν σας, μεσιτείᾳ τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας, τήν ζείδωρον χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.”

,βκα’ Αὐγούστου δ’

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.