ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΠΚΑΠΟΥ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μετά πολλῆς χαρᾶς γνωστοποιεῖται ὅτι, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπου, ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθῃ τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 13ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ,. μεθ’ ἁπάσης τῆς Ἀκολουθίας Αὐτοῦ καί χοροστατήσῃ κατά τόν Μέγαν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, περί ὥραν 18ην, εὐλογήσῃ δέ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν Κοινότητα καί πάντας τούς φιλακολούθους Χριστιανούς.

Μετά τό πέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Προσεπιδηλοῦται ὅτι μετά τό πέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, θά τελεσθῇ ὁ Ὂρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἐπόπτου τῆς περιφερείας ἡμῶν.

Σημ. Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά διατεθοῦν λεωφορεῖα μετ’ ἐπιστροφῆς:

1) Ἐκκίνησις ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς ὥρα 16:45 καί ἀπό Ταξείμ πρό τῆς Ὄπερας 17:15.

2) Ἐκκίνησις πρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γεδήκουλε ὥρα 17:15.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.