Επιστολές προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, τον Πρόεδρο του Συνοδικού Δικαστηρίου Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο και τον Πρόεδρο της Ανακριτικής Επιτροπής Επίσκοπο Λήδρας Επιφάνιο απέστειλε σήμερα ο εξ Ελλάδος δικηγόρος Αναστάσιος Βαβούσκος, που εκπροσωπεί τους εν αργία Αρχιμανδρίτες της Ιεράς Μονής του Οσίου Αββακούμ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, επέδωσε στις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές τα παρακάτω έγγραφα:

Α. Στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, που εκπροσωπείται από τον Μακαριώτατο Αρχιερίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ. Γεώργιο:

α) Αναφορά – Καταγγελία σχετικώς με τα όσα δυσάρεστα γεγονότα διαδραματίσθηκαν την 5η Μαρτίου 2024, προκειμένου να διαταχθεί έρευνα από τα αρμόδια εκκλησιαστικά δικαιοδοτικά όργανα και να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες στα υπεύθυνα εκκλησιαστικά πρόσωπα.

β) Αίτηση με την οποία γνωστοποιείται στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ότι η κρινόμενη υπόθεση έχει ήδη δικασθεί την 5η Μαρτίου από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, ο οποίος, αφού έκρινε ήδη τα κανονικά παραπτώματα ως «ήσσονος σημασίας» δηλαδή πταίσματα, ήδη επέβαλε τις ποινές:

1) σε τρεις εκ των μοναχών της τρίμηνης αργίας και σε έναν εξ αυτών της μηνιαίας ακοινωνησίας,

2) σε όλους της παύσης από τα καθήκοντα Ηγουμένου ή Ηγουμενοσυμβούλου και της άμεσης αποχώρησης από την Ιερά Μονή.

Λαμβάνοντας υπόψιν το άκυρο των υπό τον αριθ. 2) ποινών, καθόσον δεν προβλέπονται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και επειδή κανένας δεν δικάζεται για τις ίδιες πράξεις δύο φορές, ζητείται από την Ιερά Σύνοδο να διατάξει:

– την παύση της διαδικασίας ενώπιον του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου

– την επανεγκατάσταση των μοναχών στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ

– την αναγνώριση του καθεστώτος αυτοτέλειας της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ και των δικαιωμάτων της επί της περιουσίας της

– την επιστροφή των αφαιρεθέντων ιερών κειμηλίων, των εγγράφων και βιβλίων της Ιεράς Μονής, καθώς και των προσωπικών εγγράφων των αδελφών της Ιεράς Μονής.

Β. Στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο, ως Πρόεδρο του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου, αίτηση με την οποία ζητείται ευσεβάστως από αυτόν να απέχει το Δικαστήριο από οποιαδήποτε ενέργεια δικαστικής κρίσεως και να ενημερώσει εγγράφως για την αναρμοδιότητα του συγκεκριμένου Δικαστηρίου την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, καθόσον και το εν λόγω Δικαστήριο είναι μη υποστατό αλλά και έχει ήδη κριθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο υπό τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία διά στόματος του Μεγάλου Βασιλείου έχει από αιώνων διακηρύξει, ότι «ουκ εκδικήσεις δις επί το αυτόν», απαγορεύοντας να δικασθεί ένας άνθρωπος για τις ίδιες πράξεις δύο φορές.

Γ. Στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λήδρας κ. Επιφάνιο, ως Πρόεδρο της Ανακριτικής Επιτροπής, αίτηση με την οποία ζητείται ευσεβάστως από αυτόν – λόγω του ότι η δοθείσα εντολή για διεξαγωγή ανακρίσεως προήλθε από μη υποστατό όργανο της Εκκλησίας της Κύπρου και συνεπώς είναι άκυρη και η εντολή και η βάσει αυτής διεξαγόμενη ανάκριση – να  απέχει η υπ’ αυτόν Επιτροπή από εδώ και στο εξής από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ανακρίσεως και να ενημερώσει για την αναρμοδιότητα της Επιτροπής την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου.

«Υπενθυμίζουμε το κοινό και τους πιστούς, ότι από την 29ην Μαρτίου 2024 έχει επιδοθεί στην Ανακριτική Επιτροπή Υπόμνημα με τους εκτιθέμενους σ’ αυτό λόγους ακυρότητας της διαδικασίας. Επί του Υπομνήματος αυτού δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση από την Ανακριτική Επιτροπή παρά τα σοβαρά θέματα που εγείρονται και θα έπρεπε να είχαν προβληματίσει την εν λόγω Επιτροπή.

Ενόψει των πιο πάνω πιστεύουμε, ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αυτή τη φορά οι απόψεις μας θα τύχουν της δέουσας προσοχής και εξετάσεως, επ’ ελπίδι αποκαταστάσεως της αξιοπρέπειας των εντολέων μας ως μοναχών και ως πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ψυχικής ηρεμίας του Χριστεπωνύμου πληρώματος της Εκκλησίας.»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.