Από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα είναι απαραίτητη η επιλογή µεταξύ ενίσχυσης από την ΚΑΠ και είσπραξης σύνταξης γήρατος, για όσους έχουν συµπληρώσει τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης.

Πρόκειται για µία «τοµή» στον στρατηγικό σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ την οποία εισήγαγε η Γαλλία και µάλιστα ενέκρινε και η Κοµισιόν, µε το σκεπτικό ότι µε αυτόν τον τρόπο προωθείται η απελευθέρωση της διαθέσιµης αγροτικής γης για τους επαγγελµατίες του χώρου και δίνονται παράλληλα τα κατάλληλα κίνητρα διαδοχής. Η αλήθεια είναι πως η συζήτηση για τη διακοπή των ενισχύσεων στους συνταξιούχους άνω των 67 ετών είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς απασχολήσει την ευρωπαϊκή κοινότητα. Για να γίνει όµως κάτι τέτοιο απαιτούνται προφανώς πρώτα απ’ όλα ένα αξιοπρεπές ποσό σύνταξης, σοβαρή ασφαλιστική κάλυψη και ενδεχοµένως ένα νέο είδος χρηµατοδοτικής ρύθµισης, που θα µπορούσε να προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηµατοδότησης στους νέους που αναλαµβάνουν ή κληρονοµούν µια γεωργική εκµετάλλευση. Άλλωστε είναι καταγεγραµµένο σε επίσηµη έρευνα της Κοµισιόν (Επίπτωση της ΚΑΠ στην ανανέωση των γενεών, την τοπική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές, Απρίλιος 2021) πως «οι µεγαλύτεροι σε ηλικία αγρότες µπορεί να προτιµούν να διατηρούν τις επιδοτήσεις τους για να αντισταθµίσουν τις χαµηλές συντάξεις», υπογραµµίζοντας έτσι τον πιθανό ρόλο των εθνικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών.

Αποκλεισµός συνταξιούχων µόνο από την εξισωτική αποζηµίωση

Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να υπάρξει κατάργηση των άµεσων ενισχύσεων για συνταξιούχους στη νέα ΚΑΠ, παρότι πράγµατι υπήρξαν κάποιες σκέψεις για κάτι τέτοιο προ διετίας. Ωστόσο, θα διατηρηθεί ο αποκλεισµός τους από την εξισωτική αποζηµίωση. Σ’ αυτά τα πλαίσια ενδιαφέρον έχει πως από τις 232.825 ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις, οι 97.786 ανήκουν σε συνταξιούχους Έλληνες αγρότες (24% ετεροεπαγγελµατίες, 18% συνταξιούχοι ΟΓΑ), σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΣ∆Ε 2019.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά γεωργών νεαρής ηλικίας (3,7 %) το 2016 επί του συνολικού αριθµού διαχειριστών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ-27 (5,1 %), ποσοστό το οποίο µειώθηκε κατά 44,3 % από το 2005 έως το 2016. Παρά την ελαφρά µεταβολή της τάσης κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, η µείωση του ποσοστού των γεωργών νεαρής ηλικίας συνεχίζεται, οι δε διαχειριστές γεωργικών εκµεταλλεύσεων ηλικίας άνω των 55 ετών αυξήθηκαν από 55 %.

Όχι στο πριµ εξόδου, λέει ο Στύλιος

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 δεν προβλέπεται καµία παρέµβαση που να σχετίζεται µε πριµ εξόδου αγροτών από το επάγγελµα, αλλά ούτε και σχεδιάζεται να συµπεριληφθεί στην επόµενη 2η επίσηµη υποβολή του. Τα παραπάνω αναφέρει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Στύλιος, σε σχετική ερώτηση της βουλευτού Ολυµπίας Τελιγιορίδου που συνυπογράφουν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη οι σύµβουλοι για το στρατηγικό σχέδιο έγραφαν για την «αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς» και τέλος σηµείωναν, πως «ο µεγαλύτερος αριθµός νέων γεωργών µέσω του σχετικού µέτρου της παροχής πριµ πρώτης εγκατάστασης κατεγράφη την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006 που εφαρµόσθηκε µέσω του ΕΠΑΑ 2000-2006 το µέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.