Ο Άγιος Ηλίας, ο Νέος Οσιομάρτυρας του Αρδούνη, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, γεννήθηκε στην Καλαμάτα από γονείς ευσεβείς. Ήταν στο επάγγελμα κουρέας και τύγχανε μεγάλης υπολήψεως από τους προεστώτες της πόλεως.

Κάποτε, απευθυνόμενος προς τους πρόκριτους της Καλαμάτας, τους προέτρεψε να ενεργήσουν με κάθε τρόπο, για να ελαφρυνθούν οι Χριστιανοί από την επιβαλλόμενη βαριά φορολογία των Τούρκων, επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να αρνηθούν την πατρογονική πίστη. Γενομένης λογομαχίας κατά την συζήτηση αυτή, ο Ηλίας προσήλθε στον κριτή και απέπτυσε την χριστιανική πίστη. Ήλθε όμως στον εαυτό του και μετανόησε για το αμάρτημά του.

Ελεγχόμενος από τη συνείδησή του απήλθε στο Άγιον Όρος, όπου και μόνασε επί οκτώ χρόνια, ασκούμενος με αρετή και προσευχή για το μαρτύριο. Επανήλθε στην Καλαμάτα και ενώπιον του κριτού ομολόγησε την πίστη του στον Άγιο Θεό. Μετά τα φρικτά βασανιστήρια οι Τούρκοι τον έκαψαν ζωντανό το έτος 1686.

Οι κουρείς τον τιμούν ως προστάτη Άγιό τους.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Καλαμῶν θεῖος γόνος καὶ ἐγκαλλώπισμα, Ὁσιομάρτυς Ἠλία ἀξιοθαύμαστε, ἀνεδείχθης ἀληθῶς δόξῃ τῇ κρείττονι, ὡς ἀσκήσας ἱερῶς, καὶ ἀθλήσας ἀνδρικῶς, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος· ὃν ἐκδυσώπει ἀπαύστως, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ἐν ἀσκήσει πρότερον, θεοφιλεῖ διαπρέψας, ἐν ἀθλήσει ὕστερον, ὑπὲρ Χριστοῦ ἠγωνίσω· πᾶσαν γὰρ, ἐχθροῦ τὴν πλάνην καταπαλαίσας, ἤνεγκας, πυρὸς τὴν καῦσιν ἀνδρειοφρόνως, καὶ θεόθεν ἐδοξάσθης, Ὁσιομάρτυς Ἠλία ἔνδοξε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις Ἐκκλησίας νέος ἀστήρ, Ἠλία θεόφρον, Καλαμαίων ἡ καλλονή· χαίροις ὁ πηγάζων, ἐκ τῆς σεπτῆς σου κάρας, θαυμάτων θεῖα ῥεῖθρα, τοῖς σὲ γεραίρουσι.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.