Νέο συμπληρωματικό υπόμνημα με «επιπλέον στοιχεία που θα οδηγήσουν στην παύση κάθε δίωξης» υπέβαλαν οι δικηγόροι των μοναχών της Μονής Αββακούμ.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, «παρανόμως εξετάσθηκαν ως καθ’ ου η ανάκριση, δηλαδή οιονεί κατηγορούμενοι, ο π. Αββακούμ Χριστοφή και ο π. Τιμόθεος Φλουρέντζος».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Επιθυμώντας να υποβοηθήσουμε το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής, καταθέσαμε ενώπιον της σήμερα 20/05/2024 νέο Συμπληρωματικό Υπόμνημα, εισφέροντας επιπλέον στοιχεία για την θεμελίωση της υπάρξεως δεδικασμένου και της υποχρεώσεως της Ανακριτικής Επιτροπής, να παύσει κάθε δίωξη.

Επισημάναμε επίσης στην Ανακριτική Επιτροπή, ότι παρανόμως εξετάσθηκαν ως καθ’ ου η ανάκριση, δηλαδή οιονεί κατηγορούμενοι, ο π. Αββακούμ Χριστοφή και ο π. Τιμόθεος Φλουρέντζος, ενώ αυτοί, κατά το ανακοινωθέν της έκτακτης Ιεράς Συνόδου της 8ης Μαρτίου, δεν παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον Συνοδικού Δικαστηρίου, όπως συνέβη με τους π. Νεκτάριο Γεωργίου και π. Πορφύριο Ττόουλο και για τον λόγο αυτόν θα έπρεπε να εξετασθούν ως απλοί μάρτυρες.

Τέλος θα θέλαμε να επισημαίνουμε και τα εξής: Όπως προκύπτει από το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της 8ης Μαρτίου «…ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νὰ καλέσει τοὺς ὡς ἄνω κληρικοὺς ἐνώπιόν Της πρὸς ἀπολογίαν. Κληθέντες διὰ τηλεφώνου καὶ τρὶς διὰ μηνύματος ἀρνήθησαν οὗτοι νὰ παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Συνόδου. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἱερά Σύνοδος άπεφάσισε τὴν παραπομπήν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Ἑξαμελοῦς Συνοδικού Δικαστηρίου».

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς, ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου:

ενεργώντας ως ανακριτικό όργανο αποφάσισαν την παραπομπή στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο μόνον των δύο μοναχών, δηλαδή του Ηγουμένου, Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Γεωργίου και του Αρχιμανδρίτη Πορφυρίου Ττόουλου.

Η απόφαση αυτή, που συνιστά σαφή διατύπωση γνώμης επί της υποθέσεως, αφού σαφώς αποφασίστηκε η παραπομπή των δύο μοναχών σε Συνοδικό Δικαστήριο, για να δικασθούν, είναι λόγος αποκλεισμού από άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή ή Εισαγγελέα κατά το άρθρο 6 εδάφιο δ’ του Παραρτήματος Β΄- ΙΙ. Ποινική Δικονομία του Καταστατικού Χάρτη, τον οποίο λόγο ουδείς εκ των Αρχιερέων τον έχει δηλώσει ως τώρα. Η αποσιώπηση δε του λόγου αυτού αποκλεισμού συνιστά κατά το άρθρο 11 του Παραρτήματος Β΄- ΙΙ. Ποινική Δικονομία του Καταστατικού

Χάρτη το ιδιώνυμο εκκλησιαστικό αδίκημα της αποσιωπήσεως λόγου αποκλεισμού, το οποίο αδίκημα τιμωρείται με ποινή αργίας τουλάχιστον τριών μηνών με ή χωρίς στέρηση αποδοχών.

Απευθύνουμε, λοιπόν, έκκληση στα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να συναισθανθούν τόσον τις ευθύνες τους από την διαδικασία, που κακώς και παρανόμως προκάλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, εμπλέκοντας το σύνολο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου όσον και τις συνέπειες που η διαδικασία αυτή αντικειμενικώς θα επιφέρει στο σύνολο των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Κύπρου. Αλλιώς, από τις λάθος και παράνομες ενέργειες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ. Γεώργιος θα έλθει πιθανόν στην δυσχερή και προσβλητική γι’ αυτόν θέση, να πρέπει να εφαρμόσει τον Καταστατικό Χάρτη και να κινήσει την διαδικασία για την συγκρότηση συνοδικού δικαστηρίου – κατ’ ελάχιστον πέντε μελών – από Αρχιερείς που είτε παρεπιδημούν στην Κύπρο είτε θα μετακληθούν από άλλες Εκκλησίες, για την επιβολή ποινής αργίας τουλάχιστον τριών μηνών με ή χωρίς αποδοχές στον ίδιο και στα λοιπά μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Προσβλέπουμε, πάντοτε, στην ορθή εκτίμηση των γεγονότων και στην λήξη ως προς τους εντολείς μας αυτής της ανύπαρκτης τυπικώς και ουσιαστικώς υποθέσεως.

Ανδριάνα Κλαΐδη

Δρ. Αναστάσιος Βαβούσκος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.