Ἕνα ἔτος παρῆλθε ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Ἰωακείμ, τοῦ ἀπὸ Χαλκηδόνος καὶ Μελιτινῆς.

Ἕνα ἔτος ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ πόνου τῆς ἀσθενείας ποὺ τὸν εἶχε ἐπὶ εἰκοσαετίαν καθηλώσει, δοκιμαζόμενον ὡς χρυσοῦν ἐν χωνευτηρίῳ.

Τὴν πρωΐαν σήμερον, Σάββατον, 20 Ἀπριλίου 2024, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, ὅπου τὸ 1992 εἶχεν ἐνθρονισθεῖ ὡς ὁ 99ος Ποιμενάρχης τῆς Γεροντικῆς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος τρισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ καὶ Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

Τοὺς ρηθέντας ἁγίους Ἀρχιερέας πλαισίωσαν κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἰάκωβος, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος Καγιάντελεν, ἐνῷ διηκόνησαν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Ἱερώνυμος Σωτηρέλης καὶ ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Ἀστέριος Μπαρντακτσής. Τοὺς χοροὺς διηύθυνεν ὁ Μουσικολ. κ. Γ. Κιοσέογλου, Ἄρχων Α’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, συνδεόμενος, ὡς γνωστόν, μετὰ τοῦ ἐκλιπόντος Ἀρχιερέως διὰ μακρᾶς καὶ στερρᾶς φιλίας ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς συγγενείας, ἐφ’ ὅσον ἀμφότεροι ὑπῆρξαν πνευματικὰ ἀναστήματα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ, προσελθών, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καὶ Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέας καὶ Δράμας κ. Δωρόθεος, καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δαφνούσιας κ. Σμάραγδος καὶ Ξανθουπόλεως κ. Παΐσιος καθὼς καὶ ἅπας ὁ κλῆρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. Ἐκκλησιάσθησαν ἐπίσης Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι, Κοινοτικοὶ Παράγοντες, συγγενεῖς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιερέως, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀρκετοὶ πιστοὶ ἐντεῦθεν καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπὲρ ἀναπάυσεως τοῦ πολυκλαύστου πάλαι Ποιμενάρχου Χαλκηδόνος καὶ ηὐλογήθησαν τὰ ἡτοιμασθέντα κόλλυβα.

Ἀκολούθως, ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούσῃ προσεφέρθη κέρασμα μερίμνῃ καὶ φροντίδι τῆς δραστηρίου καὶ φιλοξένου πάντοτε Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, μετέβη εἰς τὸ κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος, ὅπου ἐτέλεσε τρισάγιον ἐπὶ τοῦ μνήματος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, καὶ διαδόχου Αὐτοῦ εἰς τὸν περίπυστον Θρόνον τῆς Χαλκηδόνος.

Μετὰ ταῦτα, εἰς γνωστὸν ἑστιατόριον τῆς περιοχῆς τοῦ Μοδίου, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος παρέθεσε γεῦμα εἰς μακαρίαν μνήμην, ἐνῷ, φόρον ἀϊδίου εὐγνωμοσύνης ἀποτίουσα, προσέφερεν εἰς τοὺς παρισταμένους καὶ μίαν καλαίσθητον ἐπίτομον συλλογὴν κειμένων περὶ τοῦ Νικομηδείας Ἰωακείμ, κυκλοφορηθεῖσαν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἀκριβῶς ἔτους ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του, καὶ ἐπιμεληθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐγενίου Καρατζᾶ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.