Κατά τά ὑπό τοῦ τυπικοῦ ὁριζόμενα καί μοναχοπρεπῶς, ἐγένετο εἰς Καρυάς τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῇ Δευτέρᾳ τῆς Διακαινησίμου, ἡ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς θαυματουργοῦ καί περιπύστου εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ἄξιον Ἐστί».

Ἡ ἱερά λιτανεία ἐκινήσασα ἐκ τοῦ παλαιφάτου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Πρωτάτου διῆλθεν: ἐκ τῶν Κονακίων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἰβήρων, Παντοκράτορος, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, τῶν Κελλίων Ραβδούχου, Ἀλυπίου, Προσκυνηταρίου Ἁγ. Παντελεήμονος Σκήτης Κουτλουμουσίου, Κονακίου Διονυσίου, Διονυσιάτικου Κελλίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κονακίου Σιμωνόπετρας, Κιόσκι Καρεῶν, Κονακίου Σταυρονικήτα, Σκήτης Σεραγίου, Κονακίων Ἁγ. Παύλου, Ζωγράφου, ἐκ τῶν Χιλανδαρινῶν Κελλίων Ἁγ. Δημητρίου, Ἁγ. Νικολάου, Κομήσεως Θεοτόκου, Ἁγ. Γεωργίου, Ἀρχαγγέλων, Πύργου τοῦ Πρώτου, Τυπικαρίου, Βατοπαιδινῶν Κελλίων Ἁγ. Νικολάου, Ἁγ. Χαραλάμπους, ἐκ τῶν Κονακίων Ξηροποτάμου καί Ρωσσικοῦ, Διονυσιάτικου Κελλίου Γεν. Θεοτόκου, Ἰβηρητικοῦ Κελλίου Τιμ. Προδρόμου, Λαυριωτικοῦ Κελλίου Ζωοδόχου Πηγῆς, ἀνελθούσα δέ τῆς κλίμακος τοῦ ἱεροκοινοτικοῦ Μεγάρου εἰσῆλθεν ἐντός τοῦ Μεγάλου Συνοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἔνθα ἀνεγνώσθησαν αἱ κεκανονισμέναι εὐχαί καί κατέληξεν εἰς τόν ὅν ἐκίνησεν τόπον ἔνθα ἐγένετο ἡ ἀπόλυσις.

Τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας καί λιτανείας προέστη ὁ κληθείς πρός τοῦτο Θεοφ. Ἐπισκ. Ρωγῶν κ. Φιλόθεος περιστοιχούμενος ἐκ τοῦ Πρωτεπιστάτου Γέρ. Στεφάνου Χιλανδαρινοῦ, τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καί τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.

Πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν, Ἑλλήνων, Σέρβων, Ρουμάνων, Ρώσσων, Γεωργιάνων καί πολλῶν ἄλλων συμμετεῖχεν εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν τῆς Θεομήτορος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.