Στην ανδρεία και την τόλμη του Ιωσήφ, του Νικοδήμου και των μυροφόρων γυναικών αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιος στο μήνυμα που εξέδωσε για την Κυριακή των μυροφόρων γυναικών.

“Σπουδαίο και διδακτικότατο παράδειγμα ανδρείας και τόλμης είναι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες. Το θάρρος, η τόλμη και η ανδρεία δια την επιτέλεση του Ιερού αυτού και θαυμαστού έργου της πίστης και της αγάπης τους προς τον αίροντα τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους, εκουσίως επάνω στον Σταυρό του Μαρτυρίου Του, άπαξ διαπαντός, δια μέσου των αιώνων εμπνέει, και ενθαρρύνει αναρίθμητα πλήθη ευσεβών ανδρών τε και γυναικών”.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου:

Αδελφοί εν Χριστώ Αναστάντι – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Τρίτη Κυριακή μετά την εκ νεκρών Ανάσταση του Μεγάλου Διδασκάλου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας καταγράφει την χωρίς φόβου και δειλία, στην σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, τόσον του Ιωσήφ του από Αριμαθαίας ευσχήμονος βουλευτού και Νικοδήμου του κρυφού μαθητή, όσον και των Μυροφόρων γυναικών.

Ο Ιωσήφ «τολμήσας εἰσῆλθε πρός Πιλάτον καί ἠτήσατο τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ», ο δε Νικόδημος έσπευσε και αγόρασε πολυτίμητο μύρο σμύρνας και αλόης εκατό λίτρας, τριάκοντα και πλέον κιλά, με το οποίο άλειψαν το πανάχραντο Σώμα του Κυρίου και ύστερα το απέθεσαν με ευλάβεια σε νέο και αχρησιμοποίητο μνημείο που υπήρχε εκεί κοντά στον κήπο του Ιωσήφ.

Δεν ήταν όμως ολιγότερο αξιόλογο και το θάρρος που επέδειξαν οι Μυροφόρες γυναίκες, αν και δειλές από χαρακτήρα έδειξαν τόλμη γενναία, τόλμη που δεν την είχαν δείξει οι καταπτοημένοι και οι κρυμμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων μαθητές του Κυρίου.

«Και λίαν πρωΐ της μιάς των Σαββάτων», «τη επιφωσκούση εις μίαν των Σαββάτων», όταν δηλαδή γλυκοχάραζε η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, αυτή που όλος ο χριστιανικός κόσμος ονομάζει Κυριακή, οι μυροφόρες γυναίκες ξεκίνησαν δια το μνημείο. Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη, δια να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Ιησού. Δεν τις εμπόδιζε το πυκνό ακόμη σκοτάδι, ούτε τις αποθάρρυνε ο βαρύς λίθος, που είχε τεθεί από τον Ιωσήφ μπροστά στο τάφο, τον οποίο λίθο δεν θα μπορούσαν να μετακινήσουν.

Όταν έφθασαν προ του τάφου του Κυρίου οι μυροφόρες, ω! του θαύματος «είδον τον λίθον αποκεκυλισμένον» και να κάθεται στα δεξιά του τάφου ένας νεαρός που φορούσε στολή λευκή αστράπτουσα και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε «Μη τρομάζετε, ζητείτε τον Ιησού τον Ναζαρηνό τον σταυρωμένο, ηγέρθη, αναστήθηκε «ούκ έστιν ώδε» ίδετε τον τόπον, όπου έθηκαν αυτόν».

Σπουδαίο και διδακτικότατο παράδειγμα ανδρείας και τόλμης είναι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες. Το θάρρος, η τόλμη και η ανδρεία δια την επιτέλεση του Ιερού αυτού και θαυμαστού έργου της πίστης και της αγάπης τους προς τον αίροντα τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους, εκουσίως επάνω στον Σταυρό του Μαρτυρίου Του, άπαξ διαπαντός, δια μέσου των αιώνων εμπνέει, και ενθαρρύνει αναρίθμητα πλήθη ευσεβών ανδρών τε και γυναικών.

Η ανάσταση του Κυρίου ήταν πλέον γεγονός. Αφού άκουσαν από τις Μυροφόρες το μέγα άγγελμα της Ανάστασης του Κυρίου, οι μαθητές ο Πέτρος και ο Ιωάννης, έτρεξαν και είδαν στο μνημείο τα οθώνεια κείμενα μόνα και το σουδάριο εντετυλιγμένα χωρίς σ’ ένα τόπο και πίστευσαν.

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το ύψιστο μυστήριο της πίστης πάντων των Χριστιανών και εορτάζεται επί της γής επί δύο και πλέον χιλιάδες χρόνια από τους χριστιανούς και ευφραίνει, ζωοποιεί, φωτίζει και αγιάζει τις ψυχές πάντων των ευσεβών Χριστιανών.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Χριστός, ο αρχηγός και τελειωτής της ανθρωπίνης ανάπλασης απέθανε και ανέστη και εκάθησε στα δεξιά του Θεού Πατρός των Φώτων και έτσι και εμείς θνητοί μεν ήδη και αποθνήσκοντες θα εξεγερθούμε εκ του ύπνου της φθοράς και θα εισέλθουμε στην δόξα του Θεού, δυνάμει της πίστεώς μας.

Ο των Εθνών Απόστολος Παύλος λέγει, «ει γάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξει συν αυτώ». Ναι αδελφοί μου, πάντες θα αναστηθούμε την ημέρα εκείνη της γενικής κρίσεως, ίνα έκαστος εξ ημών κομίσει κατά τα έργα αυτού.

Δια τον ενάρετο Ιωσήφ και Νικόδημο, δια τις μυροφόρες γυναίκες, δια τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους δικαίους και γενικώς δια πάντας τους πιστούς, ευσεβείς και ενάρετους χριστιανούς, η Ανάσταση είναι χαρμόσυνο γεγονός, είναι ζωή, είναι αιώνιος ανάπαυση και ευφροσύνη αιωνίως μετά του Θεού Πατρός ημών,

Ω, η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.