Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν αὐτούς, ηὐχήθη αὐτοῖς τό ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν ὑγιείᾳ, ταπεινώσει καί πάσῃ ἀρετῇ καί ἐχορήγησεν εἰς ἕνα ἕκαστον αὐτῶν ἀντίτυπον τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν.

Τό Σάββατον, 24ην Μαρτίου / 6ην Απριλίου 2024, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη ὁμάδα 400 ἀτόμων ὡς ἐπί τό πλεῖστον νέων ἀλλά καί μεσηλίκων καί γερόντων ἐκ τῶν Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου τῆς περιοχῆς τῆς Ἄνω Γαλιλαίας ὑπό τόν αἰδεσιμολογιώτατον Ἱερέα τῆς πόλεως Κούφρ Γιασσίφ π. Φάραχ Φαράχ.

Οὗτοι ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποστήριξιν Αὐτοῦ πρός αὐτούς καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τόν ἑορτασμόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν αὐτούς, ηὐχήθη αὐτοῖς τό ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν ὑγιείᾳ, ταπεινώσει καί πάσῃ ἀρετῇ καί ἐχορήγησεν εἰς ἕνα ἕκαστον αὐτῶν ἀντίτυπον τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.