Γράφουν αναλυτικά οι ενορίτες: Μπορεί ο Μητροπολιτης Δημητριάδος με επείγον Εγκύκλιο Σημείωμα προς τους Κληρικούς να απαγόρευσε «αυστηρότατα κάθε αναφορά στην ασθένεια», αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι εισακούγεται.

Η απαγόρευση ισχύει για τις αναφορές κατά του εμβολιασμού, όπου κι αν γίνονται αυτές, είτε δηλαδή σε κήρυγμα, είτε σε άλλη περίσταση, όπως επίσης και στο πλαίσιο της εξομολόγησης και της προσωπικής επικοινωνίας με τους ενορίτες. Η …ηλεκτρονική ενημέρωση των πιστών δεν περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο γι΄αυτό και ιερέας κεντρικού ναού του Βόλου «βομβαρδίζει» με mail τους πιστούς.

Διακινεί επιστολή του Γέροντα Ευθύμιου κατά του εμβολιασμού, για την οποία ενημερώνει τους πιστούς πως την προσυπογράφει και ζητάει την διάδοσή της.

«Οἱ σημερινοί «σωτῆρες» μας δέν μᾶς ὑπολογίζουν. Μέ τό πρόσχημα τῆς ὑγείας καταργοῦν τήν ἐλευθερία μας. Ὑστερα ἀπό τόν φόβο τοῦ ἰοῦ, ἦλθε ἡ τρομοκρατία ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Ζοῦμε δυστυχῶς τόν διχασμό, τό μῖσος καί τήν διάκριση τοῦ λαοῦ σέ κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἡ σημερινή κατάσταση θυμίζει λίγο τήν Ἑλλάδα κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Προετοιμάζει καί προϊδεάζει τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου», αναφέρει η επιστολή που διακινεί ο ιερέας του Βόλου η οποία ανήκει στον «γνωστό μαθητή τοῦ ὁσίου Παϊσίου Γέροντα Εὐθύμιο τῆς Καψάλας». Το “μανιφέστο” του Γέροντα Ευθύμιου διακινείται από τον Ιούνιο στους πιστούς.

«Ενοχλεί με e-mail όλη την οικογένεια μου»

Ενορίτης αναφέρει στα gegonota.news πως ο ιερέας από τον κεντρικό ναό του Βόλου ενοχλεί όλη την οικογένειά του.

“Κάνει αγωνα ενάντια στα εμβόλια και μας στέλνει μειλ ενώ γνωρίζει πως όλοι είμαστε εμβολιασμένοι στην οικογένειά μου. Επιμένει στα χαράγματα και τον αντίχριστο, στα σκοτωμένα έμβρυα από τα οποία παράγονται εμβόλια και γενικώς εχει τρικυμία στο κρανίο. Και ένας πνευματικός στη Γατζέα τα ίδια κάνει. Η μάσκα είναι για το πρόστιμο μας λέει και δυσανασχετεί όταν μας βλέπει να την φοράμε».

Το «μανιφέστο» κατά των εμβολιασμών

Ο ιερέας του κεντρικού Ναού του Βόλου στέλνει από τον Ιούνιο ηλεκτρονικά μηνύματα με αυτό το περιεχόμενο:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ; ( Προσέξτε το καί διαδῶστε το!)

Ἀδέλφια μου καί παιδιά μου !

Τό κείμενο πού σᾶς κοινοποιῶ ἐστάλη ἀπό τόν γνωστό μαθητή τοῦ ὁσίου Παϊσίου Γέροντα Εὐθύμιο τῆς Καψάλας Ἁγίου Ὄρους πρό ὁλίγων ἡμερῶν σέ ἡγουμένη γυναικείας Μονῆς.

Ἐπιθυμῶ νά τό διαβάσετε μέ προσοχή καί πνεῦμα Θεοῦ…

Τό προσυπογράφω καί σᾶς συνιστῶ τή διάδοσή του !

Πρόκειται γιά μιά ξεκάθαρη καί ὁδηγητική φωνή ἀληθείας !

Γέροντας Ευθύμιος: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.
Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό καιροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου.
Δυσκολεύομαι, πράγματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, ἐπειδή εἶδα τήν ἀνησυχία σας γιά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας καί τήν καλή σας διάθεση νά ἐνεργῆτε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.
Δέν σᾶς γνωρίζω, καί εἶναι δύσκολο νά μέ συναντήσετε, ὅπως ἐπιθυμεῖτε. Στήν ἐρώτησή σας, ἄν μπορῆτε τήν ἀπάντησή μου νά τήν κοινοποιήσετε καί σέ ἄλλους, δέν ἔχω ἀντίρρηση.
Ἄλλωστε, οἱ ἀπόψεις μου γιά τόν κορωνοϊό καί τό ἐμβόλιο εἶναι γνωστές, καί αὐτά περίπου λέγω καί στούς προσκυνητές, ὅταν μέ ἐρωτοῦν.
Καθημερινῶς, «ὡς κύματα θαλάσσης κυμαινομένης» καταφθάνουν προσκυνητές στό Ἅγιον Ὄρος, καί κάποιοι μέχρι τό Κελλί μας. Ὅλοι αὐτοί, καθώς καί ὅσοι στέλνουν γράμματα, ἔχουν μία ἀγωνία καί ἕνα ἐρώτημα: «Τί θά γίνη μέ τό ὑποχρεωτικό ἐμβόλιο;». Ὅλα τά ὑπόλοιπα προβλήματα πού τούς ἔπνιγαν μέχρι τώρα τέθηκαν σέ δεύτερη μοῖρα.
Ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς χώρας μας, στήν προσπάθειά του γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχει ἐπιβάλει ἕναν αὐστηρό ἔλεγχο, πού φαίνεται ὅτι ξεπερνᾶ τίς ἀντοχές τοῦ λαοῦ.
Ἐπέβαλε τά πιό αὐστηρά περιοριστικά μέτρα, τά μεγαλύτερα πρόστιμα καί τούς πιό παρατεταμένους ἐγκλεισμούς ἀπό ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρώπης.
Ἀναρμοδίως ἐπενέβη στά τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, κλείνοντας τούς Ναούς καί στερώντας τούς πιστούς ἀπό τήν βοήθεια τῶν ἁγιαστικῶν Μυστηρίων μέ μέτρα ἐξαιρετικά αὐστηρά καί ἄνισα γιά τούς χριστιανούς.
Οἱ ἐνέργειές του ἀποκαλύπτουν τήν διάθεσή του νά ταπεινώση καί νά ἀποδυναμώση τήν Ἐκκλησία.
Αὐτήν τήν ἀντισυνταγματική καί παράνομη προσπάθεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀνέλαβαν μέ θεῖο ζῆλο νά θέσουν σέ ἐφαρμογή κάποιοι Ἐπίσκοποι, ἀπειλώντας καί ἐκβιάζοντας ἱερεῖς, μοναχούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά ἐμβολιασθοῦν. Ἔχουν αὐτήν τήν ἐξουσία νά τούς ἐκβιάζουν νά ἐμβολιασθοῦν παρά τήν θέλησή τους;
Ὁ Σωτήρας μας Χριστός θεράπευε μόνο ὅσους ζητοῦσαν τήν θεραπεία. Τούς ἄλλους ἀσθενεῖς, πρίν τούς θεραπεύση, πρῶτα τούς ρωτοῦσε: «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;».
Οὔτε μᾶς θεραπεύει, οὔτε μᾶς σώζει χωρίς τήν θέλησή μας, καίτοι ἐπιθυμεῖ πολύ τήν σωτηρία μας. Δέν καταργεῖ τήν ἐλευθερία μας ὁ Θεός, σέβεται τό αὐτεξούσιο, πού ὁ ἴδιος μᾶς ἔδωσε. Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο «Μή βουλομένους οὐ βιάζεται ὁ Θεός» (PG 51,143).
Οἱ σημερινοί «σωτῆρες» μας δέν μᾶς ὑπολογίζουν. Μέ τό πρόσχημα τῆς ὑγείας καταργοῦν τήν ἐλευθερία μας. Ὑστερα ἀπό τόν φόβο τοῦ ἰοῦ, ἦλθε ἡ τρομοκρατία ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ.
Ζοῦμε δυστυχῶς τόν διχασμό, τό μῖσος καί τήν διάκριση τοῦ λαοῦ σέ κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἡ σημερινή κατάσταση θυμίζει λίγο τήν Ἑλλάδα κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Προετοιμάζει καί προϊδεάζει τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ὅπως τότε θά ἀποκλείωνται ἀπό τίς ἀγοραπωλησίες, τίς δημόσιες θέσεις καί τά ταξίδια ὅσοι δέν θά ἔχουν τό χάραγμα, παρομοίως, ἄν ἐφαρμοσθῆ τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, θά ἀποκλείωνται ἀπό παντοῦ ὅσοι δέν θά ἐμβολιασθοῦν. Τά κοινά στοιχεῖα εἶναι φόβος, ἐξαναγκασμός, παρακολούθηση.
Τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι βεβαίως, ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἔγινε, ὅμως, περισσότερο πολιτικό ϙπιό πολύ ὁμιλοῦν οἱ πολιτικοί καί οἱ δημοσιογράφοιϙ, εἶναι καί οἰκονομικό, καί ἔγινε ἄριστο μέσο ἐπιβολῆς καί ἐλέγχου. Ὁπωσδήποτε, εἶναι καί πνευματικό, καθότι μέ τήν πρόφασή του καταργεῖται τό αὐτεξούσιό μας ἐνῶ γιά τήν παρασκευή τοῦ ἐμβολίου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ἀπό ἐκτρωμένο ἔμβρυο.
Ὑπάρχουν διαδιδόμενες μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνουν, ὅτι στά ἀεροδρόμια ὑπάρχει μηχάνημα πού ἀναγνωρίζει τούς ἐμβολιασμένους καί ὅτι σέ ὁρισμένα κινητά τηλέφωνα μέ μιά συγκεκριμένη ἐφαρμογή, ὅταν πλησιάση ἐμβολιασμένος, ἐμφανίζεται ἕνας δωδεκαψήφιος ἀριθμός, στοιχεῖα ἀποδεικτικά ὅτι μέσῳ τοῦ ἐμβολίου μπορεῖ ὁ ἐμβολιασμένος νά παρακολουθῆται.
Γι’ ὅλα αὐτά θά μᾶς διαφωτίσουν οἱ εἰδικοί καί πιστεύω ὅτι ὁ Θεός θά ἀποκαλύψη ὅλη τήν ἀλήθεια.
Διατέθηκαν πολλά χρήματα καί ἔγινε πολλή διαφήμιση γι’ αὐτό τό περίφημο ἐμβόλιο. Ἀρκετοί τό ἔκαναν μέ τήν πρόθεση νά προστατέψουν τήν ὑγεία τους. Δικαίωμά τους. Εὐχώμαστε εἰλικρινά κανείς ἀπό τούς ἐμβολιασθέντες νά μήν πάθη τίποτε.
Ἄς ἀφήσουν, ὅμως, ἥσυχους καί ἐλεύθερους τούς ἀνθρώπους νά ἀποφασίσουν. Ὅσους δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, κανείς δέν πρέπει ϙκαί δέν ἔχει τό διακαίωμαϙ νά τούς ἐξαναγκάση μέ ὁποιονδήποτε τρόπο νά ἐμβολιασθοῦν.
Δέν εἴμαστε γενικῶς κατά τῶν ἐμβολίων. Τά παλαιά δοκιμασμένα ἐμβόλια ἔσωσαν πολλούς. Τά νεώτερα ἔχουν ἀρκετές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες. Γι’ αὐτό εἰδικά τό ἐμβόλιο οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δικαιολογημένους φόβους.
Εἶναι ἕνα ἐμβόλιο πού ἀκόμα πρίν τήν παρασκευή του ἔγινε μέ νόμο ὑποχρεωτικό, ἦραν τίς εὐθύνες καί τίς ἀποζημιώσεις ἀπό τίς παρασκευάστριες ἑταιρεῖες, τόσο γρήγορα τέθηκε σέ χρήση χωρίς νά δοκιμασθῆ ἐπαρκῶς, δέν καλύπτει πλήρως τούς ἐμβολιασμένους, καί κάθε μέρα πληροφορούμαστε σοβαρές παρενέργειες καί θανάτους ἐμβολιασμένων. Αὐτά τά στοιχεῖα τά μαθαίνομε ὄχι μόνο ἀπό στατιστικές ἀλλά καί ἀπό ἀνθρώπους γνωστούς καί συγγενεῖς.
Ὅπως θρηνήσαμε τόν θάνατο γνωστῶν καί συγγενικῶν προσώπων ἀπό τόν κορωνοϊό, ἔτσι τώρα θρηνοῦμε γιά ἀρρώστους καί πεθαμένους ἀπό τό ἐμβόλιο. Ἀπό τήν Σκύλλα (ἰό) ἡ μόνη λύση εἶναι νά πᾶμε στήν Χάρυβδη (ἐμβόλιο προβληματικό); Δέν ὑπάρχει θεραπεία γιά τόν ἰό;
Δέν εἶμαι γιατρός γιά νά ἐκφέρω γνώμη. Γνωρίζω, ὅμως, γιατρούς πού ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς μέ ἀντιβιώσεις, βιταμίνες καί ἄλλα φάρμακα τούς νοσήσαντες ἀπό τόν ἰό. Γιατρός γνωστός μου ἔδωσε ἀντιβίωση καί ἄλλα φάρμακα σέ ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς καί κανείς δέν πέθανε.
Ὑπάρχει θεραπεία γιά τόν ἰό, ἀλλά κάποιοι δέν τήν θέλουν. Μόνο τό ἐμβόλιο προβάλλουν. Διάβασα τίς γνωστές δηλώσεις τοῦ Γάλλου ἐπιστήμονα Luc Antoine Montagnier, κατόχου τοῦ βραβείου Νόμπελ, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες πού εἶναι καί φθηνές, ὅπως ἡ ἀζιθρομυκίνη καί ἡ ὑδροξυχλωροκίνη. Τό ἐμβόλιο δέν εἶναι θεραπεία. Ἡ ἔρευνα πρέπει νά στραφῆ πρός τήν θεραπευτική ἀντιμετώπιση».
Ἄν ὄντως ἦταν ἐπαρκῶς δοκιμασμένο καί προφύλασσε ἀποτελεσματικά χωρίς παρενέργειες καί θανάτους, ὁ κόσμος θά ἐπληροφορεῖτο ἐσωτερικά καί δέν θά χρειαζόταν ὅλη αὐτή ἡ προπαγάνδα καί ἡ πίεση.
Μόνοι τους θά ζητοῦσαν τό ἐμβόλιο. Ἀρκετά ταλαιπωρήθηκε ὁ λαός μας ἀπό αὐτήν τήν ἐπώδυνη ἱστορία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄς ἀφήσουν, ἐπί τέλους, τόν καθένα νά ἐνεργήση ἐλεύθερα κατά τήν κρίση του, χωρίς πιέσεις.
Στά δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἡ καταφυγή μας καί ἡ σωτηρία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνο ἡ κιβωτός πού μᾶς σώζει, ἀλλά εἶναι γιά τά δύσκολα.
Ὅπου ἡ ἐπιστήμη καί ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια ἀδυνατοῦν νά βοηθήσουν, ἡ Ἐκκλησία, ὅταν χρησιμοποιήση τά πνευματικά της μέσα καί τά δικά της σωτήρια φάρμακα, κάνει τά ἀδύνατα δυνατά καί θεραπεύει κάθε ἀσθένεια καί δύναται νά ἐξαφανίση κάθε ἐπιδημία, ὅσο μεταδοτική καί θανατηφόρα καί ἄν εἶναι αὐτή, ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησιαστική μας ἱστορία.
Ὅπως ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε, πού προεικόνιζε τήν Ἐκκλησία, περιεῖχε ζῶα καθαρά καί μή καθαρά, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μας περιλαμβάνει ἁγίους καί ἁμαρτωλούς, δικαίους καί ἀδίκους, μασκοφόρους καί μή, ἐμβολιασμένους καί μή.
Ὅλοι χωρᾶνε στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Ἔμεῖς δέν πρέπει νά χωρίζωμε τούς ἀνθρώπους, οὔτε νά θεωροῦμε τούς ἐμβολιασμένους σάν χαραγμένους ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ.
Οὔτε πάλι οἱ ἐμβολιασμένοι νά ἐλέγχουν καί νά πιέζουν ἀφόρητα ὅσους δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, ὅπως συνήθως συμβαίνει.
Ἴσως στό μέλλον, ὅταν ἀποκαλυφθῆ ἡ ἀλήθεια γιά τό ἐμβόλιο, πολλοί νά μετανοιώσουν πού τό ἔκαναν, ὅπως ἤδη μετάνοιωσαν μερικοί. Ἤδη ἀνακοινώθηκε ὅτι δύο γνωστές ἑταιρεῖες, ἀπέσυραν τά ἐμβόλιά τους ὡς ἐπικίνδυνα.
Μέ τέτοια ἐμβόλια ὁ Πρωθυπουργός προσπαθεῖ νά κτίση τό πολυδιαφημισμένο τεῖχος τῆς ἀνοσίας; Καί γιά ὅσους ἔπαθαν ἀνήκεστη βλάβη τῆς ὑγείας τους καί γιά ὅσους πέθαναν, δέν ἔχει εὐθύνη;
Παίζουν μέ τήν ὑγεία καί τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι δυνατόν πλέον νά πιστέψομε ὅτι αὐτοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν ὑγεία μας;
Σεβαστή Γερόντισσα. Μέ αὐτά τά λίγα ἀποτυπώνω τόν πόνο μου καί ἀπαντῶ στήν ἐρώτησή σας, πού εἶναι παρόμοια μέ τήν ἀγωνία καί τόν προβληματισμό πλήθους ἀνθρώπων. Ἀνησυχῶ γιά τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ μας.
Τά κόμματα ἀνέκαθεν κομμάτιαζαν καί χώριζαν τόν λαό. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑνώνει μεταξύ μας σέ ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Ἀκόμα καί τό ὄνομα Ἐκκλησία εἶναι ὄνομα ἑνότητος. Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ὅσες φορές ὁ λαός χωρίστηκε, ἐπακολούθησε καταστροφή.
Ὅσες φορές οἱ ἐχθροί τοῦ Ἔθνους μας σχεδίαζαν καί «ἐμελέτησαν κακά» γιά μᾶς, προηγουμένως παρασκεύαζαν τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ.
Πρίν τήν Ἅλωση τόν εἶχαν διαιρέσει μέ ψευδοενώσεις σέ ἑνωτικούς καί σέ ἀνθενωτικούς• πρίν τήν Μικρασιαστική καταστροφή σέ Βασιλικούς καί σέ Βενιζελικούς• πρίν τόν ἐμφύλιο πόλεμο διακρίνονταν σέ κομμουνιστές καί σέ Ἐθνικόφρονες καί πρίν τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ὁ λαός εἶχε χωρισθῆ σέ Μακαριακούς καί Ἀντιμακαριακούς.
Σέ παρόμοιες περιπτώσεις ἡ λύση δέν εἶναι ἡ ὑποταγή τῆς Ἀληθείας, στήν πλάνη χάριν τῆς ἑνότητος, ἀλλά ὁ ἀνιδιοτελής ἀγῶνας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Ἀληθείας ἡ ὁποῖα μᾶς ἐλευθερώνει.
Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό μετάνοια καί προσευχή γιά νά δώση ὁ Θεός τέλος στήν δοκιμασία. Τό Ἅγιο Πνεῦμα πού γιορτάζομε τήν ἐπιφοίτησή Του, «καλεῖ πάντας εἰς ἑνότητα».
Ἐπειδή εἶναι καί Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, εἴθε νά μᾶς ἀποκαλύψη ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τά ἐμβόλια.
Εὔχομαι ὁ τριαδικός Θεός νά δίνη τήν χάρη Του σέ ὅσους ἐνεργοῦν μέ πόνο καί εἰλικρίνεια γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, σέ ὅσους σέβονται τήν ἐλευθερία καί σέ ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, δίνοντας ἐλπίδα καί ἐνισχύοντας τήν πίστη του.
Μέ τήν ἐν Χριστῷ φιλαδελφία μου
καί ἄπειρες εὐχές
Ἱερομ. Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως
Ἅγιον Ὄρος
7/20 Ἰουνίου 2021

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (1)
  1. Νανα Πολυ 1 χρόνο πριν

    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,,,, ΚΑΤ’ΑΡΧΗΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ Η “καραμέλα” ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑ’ΙΣΙΟΥ,, ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΌΛΟΙ ΠΡΟΣ ΌΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩ ΉΤΑΝ Ο ΠΙΟ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ…..ΣΙΓΟΥΡΑ ΌΜΩΣ ΜΑΣ ΈΔΙΝΕ ΔΙΔΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ (Να μην μας εγκαταλείψει), ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΨΕ ΝΕΩΦΩΤΙΣΤΑ ΉΡΘΑΝ ΤΑ ΆΣΧΗΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΑΝ ΜΑΣ ΒΡΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΡΟΕΤΟΜΑΣΤΟΥΣ, ΤΩΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΊΝΤΕΡΝΕΤ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΕΚΚΗΣΙΑΣ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(μέσα από την Καινή διαθήκη=όρκος Θεού)… ΌΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΙΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΑΦΗΣΑΝ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΗΡΥΓΜΑ,,Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ ΟΛΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΜΑΙΑ του κακού “ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ” …ΑΣ ΑΚΟΥΜΕ ΑΔΕΡΦΟΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΌΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ, να ακούμε τους άρχοντες μας, να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως τους πιο αμαρτωλούς ώστε να μην μπαίνουμε στον κακό πειρασμό να κρίνουμε και να προσευχόμαστε για όλους έστω και για αυτούς τους ιερείς) ΆΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ Ο ΆΓΙΟΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΌΤΙ ΈΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΈΤΣΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ ΟΤΑΝ ΈΛΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ,, ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΆΓΙΟΣ ΠΑ’ΙΣΙΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ,,,,ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΉΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΈΚΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ, κ.λ.π.λεει επίσης ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΑΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ “ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ” αυτές τις λέξεις να τις λέμε συνέχεια να γίνουν συνήθεια και όπως έλεγε και ο Άγιος ΠΑ’ΙΣΙΟΣ, λέτε αυτές τις λεξουλες συνεχώς και όταν κουράζεται ο νους να συνεχίζει η γλώσσα και όταν κουράζεται η γλώσσα να συνεχίζει ο νους,, καίγονται και φεύγουν τα δαιμόνια καθαρίζει το πνεύμα και ακούστε το ένστικτο σας καθαρά είναι η ΦΩΝΗ ΤΟΥ …..ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΧΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΗΝΗ,ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΘΕΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ και τέλος πάλι όπως έλεγε ο Άγιος ΠΑ’ΙΣΙΟΣ,,,αν ΤΟ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, κάνει 500 δραχμές το “ΚΥΡΙΕ ΔΟΞΑΣΟΙ” κάνει 1000 δραχμές,,,, όλοι θυμόμαστε την καλοκάγαθη μορφή του πάντοτε με χαμόγελο και τα όμορφα αστειάκια του,,ΑΣ ΜΑΣ ΕΛΕΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΠΑΝΤΑ, ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.