Αναφέρει το Φως Φαναρίου:

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 15ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς τήν Ἰταλίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, 17ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μπαλίνου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ,καί πιστοί ἐκ Φωκίδος, Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Μπαλίνου. Ἀκολούθως ὡμίλησε, σεπτῇ προτροπῇ, καί ὁ παρεπιδημῶν ἅγιος Φωκίδος, διατρανώσας τήν υἱϊκήν ἀφοσίωσιν καί τόν πηγαῖον σεβασμόν αὐτοῦ τε καί τοῦ ὑπ’ αὐτόν ποιμνίου πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἀντιφώνησίν Του ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειάν Του διά τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Μπαλίνου ἐπιτελούμενον ἔργον, καλωσορίσαντος καί αὖθις τούς ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος προσελθόντας εἰς τήν Πόλιν προσκυνητάς ὑπό τήν πεπνυμένην οἰακοστροφίαν τοῦ Ποιμενάρχου των καί ἐπιδαψιλεύσαντος πρός πάντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν Του.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο Πατριάρχης στην κοινότητα Μπαλίνου Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο Πατριάρχης στην κοινότητα Μπαλίνου Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο Πατριάρχης στην κοινότητα Μπαλίνου

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Ἀναγνωστοπούλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη καί Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, Θεολόγου.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας.

– Τόν Ἐξοχ. κ. SergeyA. Gavrilov, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῶν καί Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Valery Pirogov, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ «Ἰνστιτούτου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἄθωνος», μετά συγγενῶν καί συνεργατῶν αὐτῶν, ἐκ Μόσχας.

– Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Βέργαδον, Καθηγητήν Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Τσιβιτζίογλου, Ὑπάλληλον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπηρετοῦντα ἐν Αὐστραλίᾳ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Kολαντζῆ καί Alin Elcömert, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 17ην Σεπτεμβρίου.

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.