Μὲ λαμπρότητα ἐτιμήθη ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἱερά Μητρόπολη Σμύρνης, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, ἀπαρτιζομένου ἐκ μελῶν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματός της καὶ προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ Λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, κατὰ τὴν ὁποία ἀνεγνώσθησαν τὰ προβλεπόμενα ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀνεγνώσθη Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν διαποιμανάντων τὴν Ἀποκαλυπτικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Σμυρναίων Ἀρχιερέων, ἀπὸ τῶν ἐν ἁγίοις Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου μέχρι τῆς σήμερον, τῶν ἀοιδίμων κτιτόρων τῶν πάλαι ποτὲ Ἐκκλησιῶν αὐτῆς, μετὰ τῶν ἱερατευσάντων καὶ διακονησάντων ἐν αὐταῖς, καὶ τῶν μεγάλων Εὐεργετῶν καὶ Εὐεργετῶν τῶν ἀκμασάντων ἐκπαιδευτικῶν καὶ φιλανθρωπικῶν καταστημάτων αὐτῆς ὡς καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως ἀγωνισαμένων καὶ τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, παρέστησαν δὲ οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Κώνστας, Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, καὶ Lilian Zamfiroiu, Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ρουμανίας ἐν Σμύρνῃ, οἱ ὁποῖοι ἀνέγνωσαν τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως καὶ τὴν Κυριακὴν Προσευχήν, ἀντιστοίχως.

Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ἐτελέσθησαν οἱ προβλεπόμενες Ἱ. Ἀκολουθίες καὶ Θεῖες Λειτουργίες, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, εἰς ἀμφοτέρους τοὺς Ἱ. Ναοὺς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὡς καὶ οἱ Ἱ. Ἀκολουθίες τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.