Ἡ Ἐνορία Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς ἒχει τήν εὐλογία καί ἀπολαμβάνει τήν ὑψίστη τιμή νά κατέχη στά σπλάγχνα της τά χαριτόβρυτα Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Νέου τοῦ Ἀσκητοῦ, τοῦ καί κτήτορος βεβαίως τοῦ Ἱεροῦ Παλλαδίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερῶν. Στίς 15 Ὀκτωβρίου κατ’ ἒτος γιορτάζει, λοιπόν, πάνδημα ἡ Περιστερά καί τιμᾶ τόν Ἃγιο της, ὁ ὁποῖος τόσο πολύ τήν ἀγάπησε καί τόσο πολύ τήν ἀνέδειξε μέ εὐλογία καί ὑπόδειξη τοῦ Οὐρανοῦ.

Στίς 13 πρός 14 Ὀκτωβρίου ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιος Τσιπλακίδης τέλεσε λαμπρά Ἀγρυπνία ἐπ’ εὐλογία τῶν ἐνοριτῶν του. Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη ὁ Ὂρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Κυριωνύμου ἡμέρας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιωμένος ἀπό τούς Παν Ἀρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί π. Εὐθύμιο Μαρμαλίδη, τόν ἑορτάζοντα Ἐφημέριο Στρατωνίου, τούς Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνο Σουφτᾶ καί π. Ἀργύριο Καραμόσχο καί τόν Αἰδ. π. Σοφιανό Μαυρίδη.

Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιος Τσιπλακίδης καί σύμπας ὁ Λαός τῆς Περιστερᾶς, μέ ἐπικεφαλῆς τόν φιλόχριστο Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Μουστάκα, τή Δημοτική Σύμβουλο κα Εὐαγγελία Κούτρη, τόν Τοπικό Πρόεδρο κ. Δημήτριο Ντισλῆ καί τούς Προέδρους Πετροκεράσων κ. Ἀθανάσιο Καλαφάτη καί Ζαγκλιβερίου κ. Νικόλαο Κοπαρανίδη. Νά σημειωθῆ ὃτι ὃλες οἱ Ἀκολουθίες ἐτελέσθησαν στήν αἲθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καθότι ἐδῶ καί δύο χρόνια ἀναπαλαιώνεται ὁ περίφημος πεντάτρουλλος ἱστορικός αὐτός Ναός καί ἢδη περατοῦνται ἐντός τοῦ ἒτους οἱ ἐργασίες ἀναπλάσεώς του ἀπό τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, μέ Προϊσταμένη τήν Ἐρίτιμο κα Μαρία Τσάπαλη, Ἀρχαιολόγο.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη λεπτομερῶς στήν ἀσκητική ζωή καί τό βίωμα τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου τῶν Περιστερῶν, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου ἐφιλοτεχνήθη ἀργυρή πολύτιμος λειψανοθήκη, ὣστε νά θησαυρισθοῦν ἐκεῖ τά τίμια καί Ἱερά Λείψανά Του, τά ὁποῖα σήμερα φιλοξενοῦνται σέ ξύλινη περιβεβλημένη μέ βελοῦδο λάρνακα. Ἡ πολύτιμος λειψανοθήκη πού ἐφιλοτεχνήθη ἀπό τόν ἐκλεκτό ἀργυροχρυσοχόο κ. Σωτήριο Κατσάρο, εἶναι προσφορά τῆς οἰκογενείας Ἰωάννου Μπούρμπουλα, πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί φυλάσσεται μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν ἒργων ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου Ἀρναίας.

Ὁ ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος γεννήθηκε στήν Ὀψώ τῆς Γαλατίας στά μέρη τῆς Ἄγκυρας τό 823 ἢ τό 824 μ. Χ., ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς καί τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦτο Νικήτας. Νυμφεύθηκε σέ ἡλικία δεκαεπτά ἐτῶν καί ἀπέκτησε μία θυγατέρα. Ποθώντας τόν βίο τῆς ἀσκήσεως ἐγκαταλείπει τόν πλοῦτο του στούς συγγενεῖς του καί ἀναχωρεῖ κρυφά στόν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας σέ ἡλικία 18 ἐτῶν, ὅπου μαθητεύει σέ ἁγίους ἀσκητές, φορᾶ τό μοναχικό σχῆμα καί παίρνει τό ὄνομα Εὐθύμιος. Μετά δεκαπέντε ἐτῶν ἀγῶνες πνευματικούς, ἔρχεται στόν Ἱερό Ἄθωνα γι’ αὐστηρότερη ἄσκηση, ὅπου τά τρία πρῶτα χρόνια τά ζῆ ἔγκλειστος σέ σπήλαιο παρά τή σημερινή Νέα Σκήτη. Ἀποκτᾶ φήμη μεγάλου ἀσκητοῦ καί γιά μικρό διάστημα ζῆ ἔξω ἀπό τή Θεσσαλονίκη ὡς στυλίτης, ὅπου θεραπεύει καί παραμυθεῖ πολλούς μέ τή χάρη του.

Οἱ ἐνοχλήσεις τῶν πολλῶν τόν κάνουν νά ἐπιστρέψη στόν ἀγαπημένο του Ἄθωνα, ἀλλά καί πάλι οἱ ἐπισκέψεις τῶν ἂμετρων θαυμαστῶν του τόν φέρνουν ἀρχικῶς στό νησί τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου καί κατόπιν στά σημερινά Βραστά τῆς Χαλκιδικῆς, ὅπου ἔκτισε Λαύρα καί ἀπέκτησε πολλούς μαθητές. Τελικά περί τό 870, κατόπιν Θείας παρεμβάσεως, ἵδρυσε ἀρχικά τήν ἀνδρική καί κατόπιν τή γυναικεία Μονή τῶν Περιστερῶν, πλησίον τῆς Συμβασιλευούσης Θεσσαλονίκης, ὅπου ἐμόνασαν ἡ μητέρα του, ἡ ἀδελφή του, ἡ σύζυγός του καί δύο ἐγγονοί του!

Προγνώρισε τά τέλη του καί ἀποσύρθηκε στή μικρόνησο Ἱερά τῶν Σποράδων, παρά τήν εἴσοδο τοῦ Παγασητικοῦ κόλπου καί παρέδωσε τό ὅσιο πνεῦμα του τό 898 μ.Χ.. Σύντομα τά Ἱερά Του Λείψανα μετεφέρθησαν στή Θεσσαλονίκη ὡς ἀκριβῆ εὐλογία (τό 899 μ.Χ.). Τό δέ 1986 βρέθηκαν στή Μονή Περιστερῶν, στό Καθολικό της, τόν πάγκαλλο Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅπου ἐκεῖ μέχρι τῆς σήμερον θησαυρίζονται.

Ὁ Ἃγιος παρέμεινε ἀπό τό 870 μέχρι τό 884 στήν Περιστερά, ὃπου ὁ ἳδιος προσωπικῶς βοηθούμενος ἀπό τρία ἢ τέσσερα πνευματικά του παιδιά χτίζει τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐπάνω σέ κατεστραμένο Ἰερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου πού εἶχε μετατραπεῖ σέ μαντρί, τό δέ 871 ἀνάμεσα στίς 1-23 Σεπτεμβρίου ἐγκαινιάζεται ὁ Ἱερός Ναός ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Μεθόδιο, ὃπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Βιογράφος Του καί πνευματικό Του τέκνο, Ἃγιος Βασίλειος ὁ Νέος.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε γρήγορα νά γίνουν τά θυρανοίξια τοῦ ἀναπλασθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ καί ὁ Ὃσιος νά εὐδοκήση νά τελεσθοῦν καί τά ἐπίσημα ἐγκαίνιά του, γιατί ἡ Ἁγία του Τράπεζα, ἡ ὑφισταμένη καί ἀπαρτισμένη ἀπό τίς ἀναστηλωτικές καί στερεωτικές ἐργασίες τοῦ περιφήμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικολάου Μουτσουπούλου- λόγω τῶν σεισμῶν τῆς Θεσσαλονίκης τό 1978- δέν ἐμπεριέχει Ἱερά Ἐγκαίνια καί κατάθεση Ἱερῶν Μαρτυρικῶν Λειψάνων, ὡς ἡ διδασκαλία καί ἡ τάξις τῆς Ἐκκλησίας μας ὁρίζει. Εὐχαρίστησε δέ ἀπο καρδιᾶς τόν Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, διότι τό περί αὐτόν Δημοτικό Συμβούλιο χρηματοδότησε τήν ἀνάπλαση τοῦ ὑφισταμένου καί παλαιωθέντος κωδονοστασίου (καμπαναριοῦ) καί τοῦ νέου κηροστασίου τοῦ Ναοῦ πού φτιάχτηκε ἐκτός αὐτοῦ τελευταία καί δέν συμπεριλαμβανόταν στό κονδήλιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἒργου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.