Τήν Κυριακή, 29 Ἰανουαρίου 2023, μετά τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων καί ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων καί τῶν Ἐπαίνων τοῦ Μαθητικοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ, πού διοργάνωσε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, μέ τήν συνεργασία τῆς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ Προϊστάμενος τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Αἰτωλοακαρνανίας κ. Χρῆστος Καζαντζής, Διευθυντές καί καθηγητές τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου καί πολλοί μαθητές.

Τό θέμα τοῦ ἐφετινοῦ διαγωνισμοῦ ἦταν ἡ λειτουργική ἐκφώνηση: «Εἰρήνη πᾶσι», καί εἶχε ὡς ἀφορμή τήν συχνή ἀπουσία τῆς εἰρήνης ἀπό τό ἐσωτερικό πολλῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί ἀπό τίς σχέσεις τους μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ὅπως καί ἀπό τίς σχέσεις μεταξύ διαφόρων λαῶν καί τῶν Κρατῶν. Μαζί μέ τήν προκήρυξη τοῦ Διαγωνισμοῦ δόθηκε στά παιδιά, γιά τήν τροφοδοσία τῆς ἔμπνευσής τους, ἀνάλογο ἁγιογραφικό, λειτουργικό καί πατερικό ὑλικό.

Δόθηκαν τὰ Βραβεῖα καὶ οἱ Ἔπαινοι σὲ μιὰ πολὺ ζεστὴ ἀτμόσφαιρα καὶ διαβάστηκαν χαρακτηριστικὰ κομμάτια ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν βραβευθέντων.

***

Ἀνήμερα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Δευτέρα, 30 Ἰανουαρίου 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου μέ τίς σημαῖες τους. Παρών στήν θεία Λειτουργία ἦταν καί ὁ Δήμαρχος τῆς Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας.

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου, στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ θεολόγος καθηγητής τοῦ 2ου Λυκείου Ναυπάκτου Παναγιώτης Κουλορίζος μίλησε ἐκ μέρους τῶν ἐκπαιδευτικῶν, παρουσιάζοντας μέ σύντομο καί περιεκτικό λόγο τό παιδαγωγικό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τό ὁποῖο πρωταρχικά ἦταν παιδεία τῆς ψυχῆς, ποιμαντική, παιδεία πνευματική.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν ὁμιλητή γιά τήν συντομία καί τήν περιεκτικότητα τοῦ λόγου του, σημειώνοντας ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν καὶ παραμένουν οἰκουμενικοί διδάσκαλοι καὶ σύγχρονοι.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δεξιώθηκε τοῦ Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

***

Τό ἀπόγευμα τῆς 30ης Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε, μετά ἀπό μιά διακοπή δύο ἐτῶν, ἡ ἐτήσια ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου στούς Ἐκπαιδευτικούς. Στά δύο χρόνια τῆς πανδημίας ἡ ὁμιλία γινόταν διαδικτυακά.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης χορός Ἱεροψαλτῶν ἀπέδωσε ὕμνους τῆς ἀκολουθίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Στήν συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εἰσηγήθηκε τό θέμα «Οἱ ἀσθέ­νειες καί ἡ ἰατρική τέχνη, κατά τόν Μέγα Βασίλειο», ἕνα θέμα ἐπίκαιρο ἀπό κάθε πλευρά.

Διάρθρωσε τήν εἰσήγησή του σέ τρεῖς ἐπί μέρους ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα ἀναφέρθηκε στό ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος εἶχε ἕνα ἀσθενικό σῶμα, καί σέ ἐπιστολές πού ἀπέστειλε στόν Ἐπίσκοπο Σα­μο­σάτων Εὐσέβιο διεκτραγωδεῖ τίς σωματικές ἀσθένειές του καί τό πῶς ὑπέφερε ἀπό αὐτές.

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἀνέλυσε μιά ἀπάντηση τοῦ Μεγάλου Βασι­λείου γιά τήν χρήση τῆς ἰατρικῆς τέχνης καί τῶν φαρμάκων καί καταλήγει ὅτι ἡ ἰατρική τέχνη δόθηκε ὡς δωρεά τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο πού τήν ἔχει ἀνάγκη, καί πρέπει νά γίνεται καλή χρήση της, ὅπως γίνεται μέ τίς ἄλλες τέχνες. Δέν εἶναι ἀπόλυτος, ἀλλά διακριτικός, συνετός, ἰσορροπη­μένος καί ἀποφεύγει τίς ἀκρότητες.

Στήν τρίτη ἑνότητα ἀνέπτυξε τό θέμα τό πῶς ἀντιμετώπιζε τίς ἀσθέ­νειες τῶν ἀνθρώπων καί κυρίως τῶν λεπρῶν στήν «νέα πόλη», δηλαδή στήν «Βασιλειάδα». Διάβασε καί ἀνέλυσε σχετικό ἀπό­σπασμα ἀπό τόν ἐπιτάφιο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στόν Μέγα Βασίλειο. Μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει ὅτι στήν Βασιλειάδα, «τήν καινήν πόλιν» καί «νόσος φιλοσο­φεῖ­ται» καί «συμφορά μακαρίζεται» καί ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ἀσπαζόταν τούς λε­προύς, τότε πού ἡ λέπρα ἦταν μεταδοτική ἀσθένεια, γιά νά τούς δείχνη τήν ἀγάπη του.

Κατέληξε, στήν εἰσήγησή του, ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι διαχρονικό πρότυπο γιά ὅλους μας, πρότυπο ἀνθρώπου, Χριστιανοῦ, Κληρικοῦ, Ἐπισκόπου καί στό θέμα τῶν ἀσθενειῶν. Γι’ αὐτό σέ μιά ἐποχή ἰδιο­τέλειας, ὑστεροβουλίας καί φιλαυτίας πρέπει νά ἀποτελῆ πηγή ἔμπνευσης γιά ὅλους μας.

Τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀκολούθησε σύντομη συζήτηση καί κατόπιν οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τῆς Ναυπάκτου παρέθεσαν δεξίωση στούς ἐκπαιδευτικούς καί στούς παρευρεθέντες στήν ἐκδήλωση.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.