Τήν Κυριακήν, 29ην Μαρτίου / 11ην Ἀπριλίου 2021, Κυριακήν Δ΄ τῶν Νηστειῶν, ἐν ᾗ καί ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ, πλησίον τῆς Ἑβραϊκῆς Βουλῆς.

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη εἰς τήν Μονήν ταύτην, λόγῳ τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι εἰς τήν περιοχήν αὐτῆς εἶχε φυτευθῆ ὑπό τοῦ Λώτ τό ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ σταυρός, ἐν ᾧ προσηλώθη διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργούντων τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Ἱερέως π. Νεκταρίου καί διακόνων, καί μετεχόντων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων καί μελῶν τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ὁ δραστήριος ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος ἐδεξιώθη τό ἐκκλησίασμα, τήν μεσημβρίαν δέ παρέθεσε τράπεζαν εἰς τά μέλη τῆς Ἀρχιερατικῆς συνοδείας καί ἄλλους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.