Την Τρίτην, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη ὡς μνήμη τῆς ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπό Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἐν ᾗ καί «ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», ἥτοι τῆς φωνῆς τοῦ Πατρός τοῦ Κυρίου βαπτιζομένου καί τοῦ Πνεύματος ἐν εἴδει περιστερᾶς.

Διά τήν Δεσποτικήν αὐτήν ἑορτήν εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά τόν Ὄρθρον ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Θεοφανείων, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὁ Ἁγιασμός τοῦ ὕδατος διά τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε».

Τοῦ Ἁγιασμοῦ τελειωθέντος, ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου ὁ ἐφημέριος ἡγίασε τήν αἴθουσαν καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέμενε τήν συνοδείαν ἐκ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ἔνθα ἐτελέσθη ὁ ἁγιασμός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου.

Τούτων γενομένων, ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε διά Ἰορδάνην διερχόμενος πρῶτον διά τῆς Ἱεριχοῦς καί τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, τῆς Νομαρχίας Ἱεριχοῦς καί φθάνων εἰς τήν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τῶν Ἀρχῶν, τοῦ Σώματος τῶν Προσκόπων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα κα;i τοῦ λαοῦ.

Ἐνταῦθα ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὥρα, ἠκολούθησε πορεία πρός τόν ποταμόν Ἰορδάνην, ἐγένετο Ἑσπερινός καί ὁ Ἁγιασμός ἐπί τῆς ἐξέδρας καί ἠκολούθησεν ἡ βάπτισις τοῦ Σταυροῦ εἰς τά Ἰορδάνεια ρεῖθρα, ψαλλομένου τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», ἐν ᾧ ταῦτα ἐλάμβανον χώραν καί εἰς τήν ἀπέναντι Ἀνατολικήν Ὄχθην.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί πολλούς ἄλλους ἐδεξιώθη διά νηστησίμου κεράσματος ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.