Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης /23ης Μαΐου 2023, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre Damme ἡ 35η τελετή τῆς ἀπονομῆς τίτλων εἰς τούς δέκα τρεῖς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ π. Φάραχ Μπαντούρ, τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, τῶν καθηγητῶν καί τῶν γονέων καί συγγενῶν τῶν ἀποφοίτων.

Ἡ τελετή αὐτή ἤρχισε διά τοῦ Παλαιστινιακοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καί δι’ ἀναγνώσεως Περικοπῆς ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ τελετή περιέλαβε ὡσαύτως ᾂσματα καί χορευτικά δρώμενα ὑπό τῶν μαθητριῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Σχολῆς καί ὁμιλίαν τοῦ πολυετοῦς εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν πεῖραν διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Σαμήρ Ζανανήρι.

Εἰς τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ ὁ Διευθυντής ἐπαρουσίασε τό ἀπό τριακονταπενταετίας ἐπιτελούμενον σημαντικόν ἐκπαιδευτικόν ἔργον τῆς Σχολῆς καί τοῦ ἔτους τούτου καί ἐπῄνεσεν τόν Μακαριώτατον διά τήν συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Σχολήν.

Μία μαθήτρια τῆς Σχολῆς προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀνθοδέσμην ὡς ἐκδήλωσιν εὐχαριστίας διά τήν συμπαράστασίν Του εἰς τήν Σχολήν.

Εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν, μία μαθήτρια εἰς τήν Ἀγγλικήν καί εἷς μαθητής εἰς τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν. Καί οἱ τρεῖς ἐξέφρασαν τάς εὐχαριστίας αὐτῶν πρός τούς καθηγητάς αὐτῶν καί πρός τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Σχολήν.

Ἐψαλησαν Παλαιστινιακά ᾂσματα καί ἐχορεύθησαν Παλαιστινιακοί καί Ἑλληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Μέ τήν διδασκαλίαν τῆς κ. Παναγιώτας Καφετζῆ καί μέ τήν ἐκτέλεσιν τοῦ κ. Νικολάου Μιχαηλίδου ἐψάλησαν Ποντιακά ἄσματα καί ἐχορεύθησαν Ποντιακοί χοροί.

Ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου διά στόματος π. Ἤσσα καί ἡ ἀπονομή τῶν τίτλων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων διά τῆς εὐχῆς καλήν Πανεπιστημιακήν καί κοινωνικήν ἐπιτυχίαν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.