Τήν Τρίτην, 25ην Νοεμβρίου / 8ην Δεκεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τήν μνήμην τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὡς ζησάσης εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν τῆς Αἰγύπτου τόν 4ον αἰῶνα, οὔσης πεπαιδευμένης καί νικησάσης τήν σοφίαν «τῶν κομψῶν τῶν ἀσεβῶν» εἰδωλολατρῶν, «τοῦ Πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ» …. ὁμολογησάσης τόν Χριστόν, βασανισθείσης καί ἀθλησάσης ἐνδόξως ἐπί Μαξιμίνου τό 305 μ.Χ.

Τό ἱερόν αὐτῆς λείψανον φυλάσσεται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Σινᾶ, ἔνθα καί λαμπρῶς ἑορτάζεται ἡ μνήμη αὐτῆς μετ᾽ ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οὐχί ὅμως τό ἔτος τοῦτο, λόγῳ τῆς λοιμώδους νόσου τοῦ Covid 19.

Ἡ μνήμη αὐτῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον ἑωρτάσθη εἰς τήν ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει Ἱεράν αὐτῆς Μονήν δι᾽ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ματθαίου Γέροντος Δραγουμάνου καί Παϊσίου καί τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων π. Φάραχ Μπαντούρ καί π. Νεκταρίου Χούρη, ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί μετεχόντων πιστῶν Ἑλληνοφώνων, Ἀραβοφώνων καί Ρωσοφώνων ἐκ τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.