Χαιρετισμοί: Η αειπάρθενη Μητέρα του ανάρχου Υιού και Λόγου του Θεού! Οι ιεροί υμνογράφοι χρησιμοποιούν ο,τι ωραιότερο εγκώμιο για την Παναγία μας είπαν οι προ αυτών άγιοι Πατέρες (την ονομάζουν: «παλάτιον του μόνου Βασιλέως», «αγνείας θησαύρισμα», «ρόδον το αμάραντον», «ουρανών υψηλοτέρα», «έμψυχον Παράδεισον» κλπ) αλλά και κάθε προτύπωση και φράση της Αγίας Γραφής σχετική με την Αειπάρθενο («επουράνια κλίμακα», «γέφυρα» που μας ανεβάζει στον ουρανό, «σκέπη του κόσμου», «σκηνή του Θεού και Λόγου», «άφλεκτος βάτος»).

Γ Χαιρετισμοί της Παναγίας: Tο περιεχόμενο του Ακάθιστου Ύμνου

Συγχρόνως στρέφουν την ψυχή μας προς τα ουράνια ύψη, όπου βρίσκεται η Κυρία των Αγγέλων, η Πλατυτέρα των ουρανών, και ζητούν ταπεινά τη βοήθειά της, παρακινώνταςόλους μας να κάνουμε το ίδιο.

1 Κανόνας=σύνολο τροπαρίων που κατανέμονται σε εννέα ωδές. 3

Αναλυτικά το περιεχόμενό του:

Στο αρχικό προοίμιο ο άγγελος φέρνει το ουράνιο μήνυμα.

Οι οίκοι
Στην Α´ Στάση (οίκοι Α-Ζ) ο υμνογράφος εξιστορεί και ανυμνεί τα γεγονότα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κλείνει με τον οίκο όπου ο δίκαιος Ιωσήφ δοξάζει τον Θεό για το Μέγα Μυστήριο με το «Αλληλούια».

Στη Β´ Στάση (Η-Μ) εξιστορούνται και υμνούνται τα γεγονότα από της Γεννήσεως του Κυρίου έως την Υπαπαντή και κλείνει με το «Αλληλούια» του δικαίου Συμεών του Θεοδόχου που είδε τον Σωτήρα του κόσμου.

Στην Γ´ Στάση (Ν-Σ) αναφέρεται ο υμνογράφος στην αλλαγή που έφερε στον κόσμο ο ενανθρωπήσας Κύριος με τη διδασκαλία Του (πνευματική αναδημιουργία) και κλείνει με το
«Αλληλούια» της κάθε ψυχής προς Αυτόν που έσωσε τον κόσμο.

Στην Δ´ Στάση (Τ-Ω) η Θεοτόκος υμνείται ως προστάτης των Πιστών. Γι᾿ αυτό και κλείνουμε αυτούς τους χαιρετισμούς με το «Αλληλούια» όλων των πιστών, που ανακράζουν:
«Ω Πανύμνητε Μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατον Λόγον…» (τρις), δέξου την προσφορά μας και λύτρωσέ μας από κάθε συμφορά και από τη μέλλουσα κόλαση.

Αλλά και ο Κανόνας είναι υπέροχος. Ας διαβάσουμε ενδεικτικά ένα τροπάριο: «κετεύομεν οἱ δοῦλοί σου, καὶ κλίνομεν γόνυ καρδίας ἡμῶν· κλῖνον τὸ οὖς σου Ἁγνή, καὶ σῶσον τοὺς θλίψεσι βυθιζομένους ἡμᾶς· καὶ συντήρησον πάσης ἐχθρῶν ἁλώσεως τὴν σὴν Πόλιν, Θεοτόκε».

Στο διάστημα της Μ. Τεσσαρακοστής η αγία μας Εκκλησία τοποθέτησε κάποιους “σταθμούς ανεφοδιασμού” για να βοηθήσει τον αγώνα μας· ένας από αυτούς είναι και η ακολουθία των «Χαιρετισμών», που ψάλλεται κάθε Παρασκευή από την πρώτη μέχρι και την πέμπτη εβδομάδα. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούμε πιο στενά με την Παναγία μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα λοιπόν ας μη χάνουμε αυτήν την πνευματική ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να μάθουμε κι εμείς να απευθυνόμαστε στην Υπεραγία Θεοτόκο με την τόσο συγκινητική ακολουθία των «Χαιρετισμών»∙ να Την υμνούμε για το ανυπέρβλητο μεγαλείο Της, να Την ευχαριστούμε για το πλήθος των θαυμαστών δωρεών Της και να την ικετεύουμε να μας διατηρεί κάτω από την κραταιά σκέπη και προστασία Της!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.