Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο: Ο προφήτης Ηλίας είναι βιβλικός προφήτης. Η παράδοση θέλει τον Ηλία να μην έχει πεθάνει, αλλά να έχει ανεληφθεί με πύρινη άμαξα στον ουρανό, αφού άφησε συνεχιστή του έργου του το μαθητή του, Ελισαίο.Πασίγνωστα είναι στον ελληνικό χώρο τα ξωκκλήσια αφιερωμένα στο όνομά του.

Εορτολόγιο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου: Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια

Το όνειρο στην γέννησή του

Ο Προφήτης Ηλίας έζησε περίπου τον 9ο ή 10ον αιώνα πριν από τον Χριστό και καταγόταν από την πόλη Θέσβη. Ο πατέρας του ήταν ο Σωβάκ και ανήκει στην φυλή του Ααρών.Κατά την γέννησή του, ο πατέρας του είδε ένα όνειρο. Δύο άνδρες ντυμένοι στα λευκά τον έλεγαν Ηλία, του φόρεσαν σπάργανα με φωτιά και του έδιναν να φάει φλόγα. Ο πατέρας του έντρομος, πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς. Εκείνοι του είπαν, ερμηνεύοντας την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.

Το προφητικό του χάρισμα

Ο Προφήτης Ηλίας ήταν προφήτης και χάριζε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη στον βασιλέα Αχαάβ, που βασίλεψε στα 873 – 854 π.Χ. και όχι μόνο σε αυτόν. Ο Αχαάβ και η γυναίκα του Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς αλλά η γυναίκα του δεν ήταν Ισραιλήτισσα κι ανοιξε για αυτό πόλεμο ο προφήτης Ηλίας. Η Ιεζάβελ, γινόταν αιτία να νοθεύεται η πίστη από ειδωλολατρικά έθιμα.Για αυτό εκείνη κυνήγησε πολύ τον προφήτη Ηλία κι εκείνος αναγκαζόταν διαρκώς να φεύγει και να κρύβεται. Η Ιεζάβελ κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία όπως η Ηρωδιάδα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Το βιβλίο Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι: «Καιί ἀνέστη ᾿Ηλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο…. ὡς ἐδοξάσθης, ᾿Ηλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου· καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι; ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ῾Υψίστου· ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν· ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ κρίματα ἐκδικήσεως· ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾿ αὐτόν· ὁ ἀναληφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων…. μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.» (Σοφία (Σειράχ, μη΄, 1<-11>).

Ιερά Λείψανα:
Στις 20 Ιουλίου, κατά την ορθόδοξη παράδοση, εορτάζεται η μνήμη του προφήτου. Οι ορθόδοξοι δεν εορτάζουν την κοίμηση του, αλλά την ανάληψή του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.