Εορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιουνίου: Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος. Άγιος Τύχων καταγόταν από την Κύπρο και εγεννήθηκε από γονείς ευσεβείς στην Αμαθούντα της Κύπρου, την σημερινή Παλαιά Λεμεσό.

Εορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιουνίου: Μνημόνιος, Τύχων, Τίχων

Ήκμασε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονωρίου (395 – 423 μ.Χ.). Αφιερωθείς υπό των φιλοθρήσκων γονέων του στον Θεό, έλαβε άρτια μόρφωση και διακρίθηκε στη μελέτη των Αγίων Γραφών.

Για την καθαρότητα του βίου και την αγνότητά του εχειροτονήθηκε υπό του Επισκόπου Αμαθούντος Μνημονίου διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος. Η ικανότητα, ο θερμός ζήλος υπέρ του θείου κηρύγματος και οι πολλαπλές αρετές του τον ανέδειξαν, μετά το θάνατο του Μνημονίου, διάδοχό του, χειροτονηθείς υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Αγίου Επιφανίου († 12 Μαίου).

Ως Επίσκοπος, ο Τύχων διακρίθηκε για τα φιλανθρωπικά έργα, την αδιάλειπτη διδασκαλία και την υπέρ της εξαπλώσεως της Χριστιανικής πίστεως μέριμνά του. Έτσι, μετέστρεψε πολλούς ειδωλολάτρες, κατέστρεψε ναούς ειδωλολατρικούς και είδωλα και ανήγειρε Χριστιανικές εκκλησίες.

Κάποια ημέρα, που εισήλθε σε ένα ειδωλολατρικό ναό, έδιωξε από εκεί την ιέρεια της Αρτέμιδος, τη Μιαρανάθουσα, η οποία τον εξύβρισε.

Με παρρησία άρχισε να την ελέγχει για την τυφλή εμμονή της στην ασέβεια και την ειδωλολατρία. Το θάρρος του Αγίου και η αρετή που απέπνεε η όλη του προσωπικότητα προκάλεσαν τέτοια εντύπωση στην ιέρεια των ειδώλων, που το θαύμα έγινε. Η Μιαρανάθουσα με σεβασμό και φόβο εζήτησε από τον Άγιο να την κατηχήσει.

Έτσι δέχθηκε το Βάπτισμα με μετάνοια και ονομάσθηκε Ευήθεια.
Ένεκα της θεοφιλούς δράσεώς του και της αγνότητος του βίου του επροικίσθηκε από τον Θεό διά της χάριτος της θαυματουργίας, επιτελέσας πολλά θαύματα στη ζωή και μετά θάνατον.

Ο Άγιος Τύχων εκοιμήθηκε με ειρήνη.

Ιερά Λείψανα:

Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Κύκκου Κύπρου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος
Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Τύχων Πατὴρ ἡμῶν· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ήχος γ’, θείας Πίστεως.
Θείας έτυχες, ίερατείας, νεύσει κρείττονι, έκλελεγμένος, ως θεράπων της Τριάδος επάξιος· συ γαρ των έργων εκλάμπων ταίς χάρισι, την Εκκλησίαν εστήριξας θαύμασι. Τυχών Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.