Εορτολόγιο: Ο Σίμων ο Κανανίτης ή Σίμων ο Ζηλωτής ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους.

Εορτολόγιο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαΐου: Σίμων

Ονομάζεται Κανανίτης λόγω της καταγωγής του από την Κανά της Γαλιλαίας Τα προσωνύμια Κανανίτης και Ζηλωτής του αποδίδονται για να διακρίνεται από τον άλλο Σίμωνα που υπήρχε μεταξύ των αποστόλων, το Σίμωνα Πέτρο. Για τον απόστολο Σίμωνα δε διασώζονται πολλές πληροφορίες. Εικάζεται ότι ήταν ζηλωτής, εξ ου και το προσωνύμιο. Σύμφωνα με την παράδοση της εκκλησίας κήρυξε στην Περσία, στην Αίγυπτο και στη Μαυριτανία, ενώ μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο στην Ιερουσαλήμ ή στη Βρετανία, σύμφωνα με άλλη πηγή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 10 Μαΐου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ζῆλος ἔνθεος, καταλαβών σε, τοῦ γνωσθέντος σοι, σαρκός ἐν εἴδει, ζηλωτήν ἐν Ἀποστόλοις ἀνέδειξε· καί τοῦ Δεσπότου ζηλώσας τόν θάνατον, διά Σταυροῦ πρός αὐτόν ἐξεδήμησας· Σίμων ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τούς ἀσφαλεῖς.
Τόν ἀσφαλῶς, τά τῆς σοφίας δόγματα, ἐν ταῖς ψυχαῖς, τῶν εὐσεβούντων θέμενον, ἐν αἰνέσει μακαρίσωμεν, τόν θεηγόρον πάντες Σίμωνα· τῷ θρόνῳ γάρ τῆς δόξης νῦν παρίσταται, καί σύν Ἀσωμάτοις ἐπαγάλλεται, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.

Μεγαλυνάριον.
Ζηλῶν διαπύρως ὦ Ζηλωτά, τῷ σέ θεηγόρον, ἀναδείξαντι Μαθητήν, ζηλωτής ἐν πᾶσι, καί μιμητής ὡράθης, ὦ Σίμων Χριστοκῆρυξ, τοῦ σέ δοξάσαντος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.