Το νομοσχέδιο για την μετατροπή των πέντε μεγάλων μουσείων της χώρας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό τους, «στην ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο διοίκησης των συγκεκριμένων δημόσιων μουσείων, καθώς και της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και δράσεων τους στο πλαίσιο πάντα των δημόσιων πολιτικών, που χαράσσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και της αρχαιολογικής νομοθεσίας», όπως είπε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ιδρύονται ΝΠΔΔ, τα οποία προφανώς ανήκουν στο δημόσιο τομέα, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας, χρηματοδοτούνται, ελέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος, στελεχώνονται από το προσωπικό, το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολείται σε αυτά, παραμένει προσωπικό του ΥΠΠΟΑ, και δεν μεταβάλλεται το σημερινό εργασιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό του καθεστώς.

Όπως σημείωσε η Υπουργός, «Ο εκσυγχρονισμός δεν είναι μια φάση ή ένα στάδιο ανάπτυξης. Είναι μια διαρκής κοινωνική διεργασία. Προϋποθέτει ότι οι υπάρχουσες μορφές κοινωνικής οργάνωσης είναι και παραμένουν ανοιχτές, επιτρέπουν μεταβολές, προσαρμογές και διεύρυνση των ρυθμιστικών δυνατοτήτων σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον πολιτισμό. Άποψη των οπαδών της οπισθοδρόμησης και της ήσσονος προσπάθειας στον πολιτισμό ήταν και παραμένει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε εύκολους δρόμους ή να μην καταβάλλουμε προσπάθεια για ανάπτυξη ή αλλαγή, μένοντας επί της ουσίας στάσιμοι και αδρανείς. Σε αυτό άλλωστε αφορά και το σχόλιο ότι τολμάμε να αλλάξουμε τη μουσειακή πολιτική μετά από 150 χρόνια. Μετά από 150 χρόνια τολμούμε να κάνουμε αλλαγές. Σε άλλη περίπτωση θα επρόκειτο για μια αντίληψη που δεν συμβιβάζεται με τη σύγχρονη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν συμβιβάζεται με μας, και με την Ισχυρή Ελλάδα, που επιθυμούμε».

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε, επίσης, στη ρύθμιση – τομή στο χώρο της μουσειακής πολιτικής της χώρας, τη θέσπιση του συστήματος “κρατικής εγγύησης”, το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Το σύστημα, είπε η Υπουργός, «ισχύει στις περιπτώσεις που ένα μουσείο της χώρας μας είτε δανείζει προς μουσείο άλλης χώρας, είτε δανείζεται από αυτό, για εκθεσιακούς λόγους, ένα ή περισσότερα πολιτιστικά αγαθά, ανάλογα με τον προγραμματισμό. Το κράτος μας δύναται, κατόπιν γνώμης ειδικής επιτροπής, να αναλάβει την ευθύνη να καταβάλει αποζημίωση στο μουσείο που δάνεισε, για την περίπτωση που επέλθει φθορά ή καταστροφή ή απώλεια των δανειζομένων αγαθών. Με τη ρύθμιση αυτή, το μουσείο το οποίο δίνει προς δανεισμό έργα απαλλάσσεται από την καταβολή των ασφαλίστρων ιδιωτικής ασφάλισης, τα οποία υποχρεωτικά κατέβαλε, προκειμένου να ταξιδέψει το πολιτιστικό αγαθό, εκεί όπου επρόκειτο να εκτεθεί. Το ίδιο προβλέπεται και για την περίπτωση του εσωτερικού δανεισμού μεταξύ των ελληνικών μουσείων».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.