Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, Δώδεκα (12) ατόμων Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Πρόκειται για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και συγκεκριμένα του εξής , ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα Ταχυδρομικού Έργου με προσόντα ΔΕ 12

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά

Α.- Αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Καταστήματα όπου προκηρύσσονται οι θέσεις και σύμφωνα με τις ώρες υποβολής όπως περιγράφονται παρακάτω:
Κατάστημα Άνω Βιάννου, ώρες υποβολής 08:30-13:00, (τηλ. επικοινωνίας: 2895022203, κ. Μικρογιαννάκης Γεώργιος)
Κατάστημα Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, ώρες υποβολής 08:30-13:00, (τηλ. επικοινωνίας: 2894022210 , κ. Στρατιδάκη Ευθυμία).
Κατάστημα Αρχανών, ώρες υποβολής 08:30-13:00, (τηλ. επικοινωνίας: 2810751951, κα Διβινή Άννα).

Κατάστημα Σητείας, ώρες υποβολής 08:30-13:00, (τηλ. επικοινωνίας: 2843022283, κ. Βερίγο Γεώργιο).
Κατάστημα Ανωγείων ώρες υποβολής 08:30-13:00, (τηλ. επικοινωνίας: 2834031400 ,κ. Κονιό Εμμανουήλ).
Κατάστημα Σπηλιού, ώρες υποβολής 08:30-13:00, (τηλ. επικοινωνίας: 2832022013 κ. Τυράκη Ευάγγελο).
• Κατάστημα Χώρας Σφακίων, ώρες υποβολής 08:30-09:30, (τηλ. επικοινωνίας: 2825091244, κ. Γιαννουλάκη Θεόδωρο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 23-06-2021 και λήγει στις 02-07-2021.

Πρόσληψη δώδεκα (12) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.