Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντανάς: Μέ θλιβερή κατάπληξη είδαμε τήν ασεβέστατη ανάρτηση τού κ. Μόσιαλου, πού μέ «σατυρικό» τρόπο εξύβρισε, τήν Παραμονή τών Χριστουγέννων, τό ιερώτατο γεγονός τής Ενανθρωπήσεως τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί είναι υβριστής;

1ον. Βλασφήμησε τήν Αγία Τριάδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μάς λέει ότι: «ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον, ώστε τόν υιόν αυτού τόν μονογενή έδωκεν, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3,16). Είναι ανείπωτη η αγάπη τού Θεού γιά νά σώσει τόν πλανώμενο άνθρωπο, καί γι αυτό έστειλε τό Μονογενή του Υιό στόν κόσμο, γιά νά τόν λυτρώσει από τή φθορά, τήν αμαρτία, τό θάνατο καί τό διάβολο. Χαρακτηριστικός είναι ο ύμνος -τό τροπάριο- τών Αίνων τής ημέρας τών Χριστουγέννων: «Ο Πατήρ ευδόκησεν, ο Λόγος σάρξ εγένετο, καί η Παρθένος έτεκε, Θεόν ενανθρωπήσαντα», εκ Πνεύματος Αγίου καί όταν ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου.

2ον. Ύβρισε τήν Αειπαρθενία τής Παναγίας μας. Μέ τήν επιφοίτηση τού Αγίου Πνεύματος στά πανάχραντα σπλάχνα τής Παρθένου Μαριάμ, συνέβη η Ενσάρκωση τού Θεού Λόγου. Αυτό τό γεγονός έγινε δόγμα πίστεως στίς Οικουμενικές Συνόδους. στή Γ΄Οικουμενική Σύνοδο τής Εφέσου (431 μ.Χ.), η Μαριάμ μητέρα τού Θεού αναδείχθηκε «Θεοτόκος» καί στήν Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο τής Κωνσταντινουπόλεως (691 μ.Χ.), ανακηρύχθηκε «Αειπάρθενος», δηλαδή πρό τού τόκου Παρθένος καί εν τόκω Παρθένος καί μετά τόκον Παρθένος. Ο Λεόντιος ο Βυζάντιος επισφραγίζει αυτή τήν Πατερική παράδοση όταν λέει: «Μόνον ιδικώτατον καί κυριώτατον καί σημαντικώτατον εστί τή αγία αχράντω καί αειδόξω Παρθένω όνομα τό Θεοτόκος» (κατά Νεστοριανών, ΙV, 37 PG 86, 1708 D). Η Αειπαρθενία τής Παναγίας μας, αποτελεί τήν Καθολική πίστη τής Αποστολικής καί Πατερικής διδασκαλίας. Τό μεγαλείο τής Παναχράντου Παρθένου είναι ότι ήταν καί πάντα καί πάντοτε Παρθένος «ως ούτε τού Τόκου τήν Παρθενίαν λύσαντος ούτε τής Παρθενίας τήν τοιαύτην κυοφορίαν εμπόδιον γενομένης» (Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς, PG 46396).

3ον. Ύβρισε καί τή μεγάλη εορτή τών Χριστουγέννων. Ο Μέγας Βασίλειος τήν ονομάζει «εορτή ολόκληρης τής Δημιουργίας καί Θεοφάνεια». Ο Άγιος Επιφάνιος «Πρώτη Εορτή» (6ος λόγος περί Ακαταλύπτου ΕΠΕ, 35190-219). Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος «εορτήν τής Αναδημιουργίας» (Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 38ος εις τά Θεοφάνεια) καί «Θεοφάνεια» καί «Γενέθλια» (Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 38ος εις τά Θεοφάνεια, ήγουν Γενέθλια του Σωτήρος Γ΄ PG 36 σελ.3113). Ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου λέει πώς τά Χριστούγεννα είναι «κρηπίς ημίν αρραγής καί θεμέλιος αστεμφής καί αρχή σωτήριος καί κορυφή πανσεβάσμιος (Αμφ. Ικονίου, Λόγος 1ος εις τά γενέθλια τού Μεγάλου Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού PG 39, 36α).

Λυπηθήκαμε, βέβαια, μέ τά όσα είχε διατυπώσει ο κ. Μόσιαλος, στήν αρχή τής επιδημίας: «Η Θεία Κοινωνία μολύνει όσους μετέχουν καί θά πρέπει νά σταματήσει καί νά αλλάξει ο τρόπος μετάδοσής της». Ώ τής βλασφημίας! Γι αυτό, χαρήκαμε όλοι πού η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος θεώρησε προσβλητικά καί ασεβή όσα δήλωσε, καί καλόν θά είναι, όπως λέει καί ο Άγιος Παΐσιος νά υπάρξει καί αφορισμός.

Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι «αυτός πού αμαρτάνει παραβαίνει τό νόμο, ενώ εκείνος πού βλασφημεί, ασεβεί απέναντι στή Θεότητα». Πράγματι, η βλασφημία αποτελεί τό φρικτότερο αμάρτημα στή γή, διότι ο βλάσφημος είναι ασεβής, αγενής καί αχάριστος έναντι τού Θεού. Είναι εγωιστής, εχθρός καί επαναστάτης κατά τού Δημιουργού του, καί ταυτόχρονα δείχνει ότι είναι καί απολίτιστος. «ουδέν γελοιότερον αισχρολόγου», έλεγε ο Αριστοτέλης. Γίνεται καί χειρότερος από τούς δαίμονες, γιατί τί λέει η Αγία Γραφή; «Καί τά δαιμόνια πιστεύουσι καί φρίσσουσι» (Ιάκωβ. 2,19).

Γι αυτό, σάς καλούμε κ. Μόσιαλε νά μετανοήσετε. Νά μετανοήσετε καί νά ζητήσετε συγγνώμη από τόν Ελληνικό λαό. Μέ τό θράσος καί τήν αλαζονεία σας – λόγω καί τής θέσεώς σας πού κακώς εκπροσωπείτε τόν Ελληνικό Ορθόδοξο λαό στούς διεθνείς οργανισμούς -, παραλογιστήκατε καί οδηγηθήκατε στό αμάρτημα τής βλασφημίας. Ωστόσο, πρέπει νά ξέρετε ότι, επειδή η βλασφημία είναι από τά φρικτότερα αμαρτήματα, γίνατε Θεομάχος. καί αλλοίμονο σέ όποιον τά βάζει μέ τόν ίδιο τό Θεό!

Καλούμε τόν Πρωθυπουργό, τόν κύριο Μητσοτάκη, νά λάβει τά απαραίτητα μέτρα ώστε νά σάς αποπέμψει από τήν κυβέρνηση, γιατί διακωμωδείτε καί εμπαίζετε τήν αποκαλυφθείσα αλήθεια τού Θεού, τήν δογματική διδασκαλία τής Εκκλησίας καί τόν ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Τοιουτοτρόπως, θά δούμε καί εμείς κατά πόσο συμμερίζεται ή όχι τίς απόψεις σας.

Ένας ευλαβής μοναχός πού επισκέφθηκε τόν άγιο Ιάκωβο τής Μονής τού Οσίου Δαβίδ, πενήντα μέρες πρίν τήν κοίμησή του, τού είπε: «Τό Έθνος καί η Ορθοδοξία θά κτυπηθούν. Νά προσεύχεσθε νά σάς σκεπάζει η χάρις τού Θεού, γιατί θά δούν πολλά τά μάτια σας».

Στήν Ελλάδα χτυπά η καρδιά τού πατριωτισμού καί τής Ορθοδοξίας καί κανείς από τούς ασεβείς καί αθέους δέν μπορεί νά μολύνει τόν αγιασμένο τόπο τών ιερών Σεβασμάτων καί τών Μαρτύρων.

Χριστός ετέχθη, Αληθώς ετέχθη.

Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντανάς

Ιεροκήρυξ

Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.