Σε προγραμματική σύμβαση θα προχωρήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου στη Σύμη, με σκοπό την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης και συντήρησης των κοιτώνων-κελιών του οικοδομήματος Κυπραίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ypodomes.com, το συνολικό ποσό που απαιτείται και το οποίο θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου ΥΠΟΜΕ ανέρχεται στις 150.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Η διαδικασία ξεκίνησε ύστερα από αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλόριζου κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος αιτήθηκε προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του εν λόγω έργου. Το αίτημα έκανε αποδεκτό το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναθέτουσα Αρχή θα είναι η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Θα αναλάβει τα ακόλουθα:

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας τεχνικών στοιχείων και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
4. Διενέργεια διαδικασιών επιλογής και ανάθεσης σε ανάδοχο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παράδοση του ως άνω αναφερόμενου αντικειμένου της σύμβασης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και πάντως λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. Στη διάρκεια της σύμβασης δεν προσμετρείται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες εκτός της Διεύθυνσης Κτηριακών
Υποδομών (Δ21) του ΥΠΥΜΕ.

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.