Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του Προγράμματος και να καλύψουν μέρος της συνολικής δαπάνης των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Την επιδότηση αγοράς ενός καινούργιου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας.

Την επιδότηση της δαπάνης για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών αντικατάστασης του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.)

Την υποχρεωτική παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής από τον οποίο γίνεται η προμήθεια του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Προσοχή:

Γίνονται δεκτοί προς αντικατάσταση παλιοί Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων.

Δεν είναι δυνατή η επιδότηση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα χωρίς την παράλληλη παράδοση του παλαιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα.

Ανοίγει τελικά αύριο 11 Μαϊου το Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα για τις αιτήσεις στο allazothermosifona.gov.gr για ηλιακό θερμοσίφωνα με επιδότηση. Πού θα κάνετε είσοδο για αίτηση με κωδικούς Taxisnet.

Δεν ανοιξαν οι αιτήσεις στο allazothermosifona.gov.gr για ηλιακό θερμοσίφωνα με επιδότηση.

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ΑΦΜ που λήγουν σε:

1,2 στις 11/5/2023

3,4 στις 12/5/2023

5,6 στις 13/5/2023

7,8 στις 14/5/2023

9,0 στις 15/5/2023

Τι αξία αντιπροσωπεύει κάθε επιταγή; Πόσο είναι τελικά το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβω;

Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό ποσό για κάθε περίπτωση.

Η μέγιστη αξία της επιταγής καθορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως ενδεικτικά το ποσοστό επιδότησης (από 50% έως και 60%) που δικαιούστε και η τιμή πώλησης του προϊόντος.

Εάν η τιμή πώλησης του Ηλιακού Θερμοσίφωνα υπερβαίνει την Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (Π.Λ.Τ) του κατασκευαστή τότε δικαιούστε το μέγιστο ποσοστό επιδότησης επι την Π.Λ.Τ.Αντίστοιχα η μέγιστη αξία της επιταγής που αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών διαφοροποιείται με βάση το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούστε (από 50% έως 60% αναλόγως της εισοδηματικής σας κατηγορίας).

Μπορείτε να δείτε τις κατά περίπτωση μέγιστες αξίες (ανώτατο ποσό επιχορήγησης) αν ανατρέξτε στον πίνακα της ενότητας 3 του Οδηγού του Προγράμματος.

Τι είναι οι επιταγές; Θα μου αποδοθεί κάποιο χρηματικό ποσό; Πως θα πληρώσω την αγορά του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα;

Δεν σας αποδίδεται κάποιο χρηματικό ποσό. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας και δικαιούστε επιχορήγησης θα λάβετε ηλεκτρονικά επιταγές του Προγράμματος.

Η πρώτη επιταγή θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, ενώ η δεύτερη μπορεί να επιδοτήσει (προαιρετικά) τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.).

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.