Αὐτόν τόν καιρό ἀποστέλλονται στά σπίτια σας ἀπό τήν «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση» ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Θέλω ὑπευθύνως νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι τό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης σέ μετάφραση πού σᾶς ἔστειλαν εἶναι ἔγκυρο καί κανονικό καί μπορεῖτε νά τό χρησιμοποιεῖτε.

Ὅμως, αὐτοί πού σᾶς τό ἔστειλαν εἶναι ἄνθρωποι, οἱ ὁποίοι ἀνήκουν στόν Προτεσταντικό χῶρο, δέν εἶναι Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί ὅπως ἐμεῖς καί σᾶς προτρέπω νά εἶστε πολύ προσεκτικοί καί νά μήν ἔχετε καμιά ἐπικοινωνία μαζί τους καί εὐγενῶς νά μήν τούς δέχεσθε στά σπίτια σας.

Προσπαθοῦν νά σᾶς παραπλανήσουν κάνοντας προσηλυτισμό, γιά νά ἀλλάξουν τήν πίστη σας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καί νά σᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.

Σᾶς παρακαλῶ νά εἶστε πολύ προσεκτικοί καί μέ εὐγένεια νά τούς ἀποφεύγετε.

Μετ’ εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.