Το Ευαγγέλιο και οι επιστολές του Ιωάννη απαρτίζουν τη βασική αρχή που διέπει τη χριστολογία του Ιωάννη, πως ο Χριστός μόνος φανερώνει το Θεό και εξηγεί τα περί Θεού (Ιω. 1, 18). Απώτερος σκοπός των "σημείων" Του, είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού (Ιω. 20, 31). Ο Χριστός μπορεί και αποκαλύπτει το Θεό, διότι είναι ο Λόγος του.

Aγίου Ιωάννου θεολόγου γιορτή: Η Θεολογία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου

Η έννοια του Λόγου εδώ λαμβάνει μία νέα διάσταση διαφορετική από αυτήν που είχε χρησιμοποιήσει ο Φίλων ο Ιουδαίος ή ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Η θεολογία της έννοιας του Λόγου έχει ένα νέο σαφές θεολογικό περιεχόμενο. Ο Λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο δημιουργός του σύμπαντος, το φως και η ζωή της ανθρωπότητας, ο οποίος ενανθρώπησε για τη σωτηρία του κόσμου.

Ο Ιωάννης με το ομολογιακό κείμενο «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος» (Ιωάν. 1,1), αναφέρει πως ο Λόγος είναι προαιώνιος και θείος, ότι είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή και το φως και είναι σαφώς Θεός. Ο Λόγος αυτός ενσαρκώθηκε, και η ενσάρκωση αυτή συνιστά πλήρωση του αποκαλυπτικού έργου του Θεού, όπως δόθηκε στο Μωϋσή. Το Θεό κανείς δεν είδε ποτέ, αναφέρει ο Ιωάννης. Είναι ακατάληπτος και αόρατος, αλλά γίνεται γνωστός με τη θεία ενανθρώπηση του Λόγου. Ο Λόγος ως μονογενής υιός, που είναι Θεός και υπάρχει στους κόλπους του Πατρός, είναι ο μόνος ικανός να Τον φανερώνει και να Τον εξηγεί. Ο εναθρωπήσας Λόγος είναι ο ίδιος που ενήργησε ποικιλοτρόπως κατά την Παλαιά Διαθήκη για το σχέδιο της θείας οικονομίας. Ο Λόγος αυτός είναι ο Μεσσίας, τον οποίον είδαν και άκουσαν οι μαθητές Του. Είναι αυτός που θα έρθει με δόξα για να δώσει τέλος στην ανθρώπινη τραγωδία (Αποκ. 19, 11-16).

Στη θεολογία του Ιωάννη το ευαγγέλιο ταυτίζεται με τον Ιησού και η υποστατικότητα αυτού τονίζεται με την έννοια του “εγώ ειμι”. Η φράση είναι σαφώς βιβλική καθότι ο Θεός διαβεβαίωσε τον Μωυσή στη βάτο ότι “εγώ ειμι ο ων” (Έξοδος 3, 14). Επίσης δηλώνει και στον ισραηλιτικό λαό πως “Εγώ ειμι ο θεός, και ούκ έστιν άλλος” (Ησαίας 45,22). Εδώ λοιπόν ο Θεός ομιλεί με υποστατικό τρόπο. Και ο Θεός που ομιλεί δεν είναι άλλος από τον άσαρκο Λόγο, που φανερώνει και τον Πατέρα. Ο Ιωάννης μας αναφέρει με σαφήνεια περισσότερες από δέκα ομολογίες του Κυρίου, ο οποίος αναφέρει επίσης το «εγώ ειμι» (Ιω. 4, 25-26. 6, 35. 8, 12. 8, 24. 8, 28. 10, 7-9 κ.α.). Από τις δηλώσεις αυτές είναι φανερό ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός Λόγος, ο οποίος, «Ο ην απ αρχής, ο ακηκόαμεν, ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του λόγου της ζωής· και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν υμίν την ζωήν την αιώνιον, ήτις ην προς τον πατέρα και εφανερώθη ημίν” (Α΄ Ιωάννου 1, 1-2).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.