Άγιος Βαρλαάμ: Ο Άγιος Βαρλαάμ είναι μάρτυρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας.

Άγιος Βαρλαάμ: O βίος του Αγίου

Σε μεγάλη ηλικία κατηγορήθηκε ως Χριστιανός και οδηγήθηκε στον άρχοντα της Αντιόχειας.

Εκεί προσπάθησαν να τον πείσουν να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά δεν το κατάφεραν.

Για την άρνησή του αυτή, τον μαστίγωσαν και του ξερίζωσαν τα νύχια.

Έπειτα τον έβαλαν μπροστά σε ένα βωμό και τον ανάγκασαν να απλώσει το χέρι του.

Πάνω στο χέρι του τοποθέτησαν κάρβουνα αναμμένα και θυμίαμα.

Ήθελαν οι βασανιστές του να καεί το χέρι του από τα πυρωμένα κάρβουνα και να ρίξει το θυμίαμα πάνω στον βωμό, και έτσι να φανεί ότι προσέφερε θυσία στα είδωλα.

Όμως ο Άγιος Βαρλαάμ έμεινε ακλόνητος με το χέρι του τεταμένο και με τα κάρβουνα επάνω σε αυτό, ώσπου η φωτιά τρύπησε το χέρι του και τα κάρβουνα με το θυμίαμα έπεσαν στη γη.

Με τον τρόπο αυτόν παρέδωσε την ψυχή του το 304 μ.Χ..

Η μνήμη του εορτάζεται στις 19 Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Νεανικὴν ἐνδεδυμένος ἀνδρείαν μαρτυρικήν, ἐν πολιᾷ καρτερίαν, σὺ ἐνεδείξω ἔνδοξε, δοξάσας τὸν Χριστόν. Τούτῳ δὲ προσήγαγες δεξιὰν κεκαυμένην, ὡς θυσίαν ἄμωμον τὴν ἁγίαν ψυχήν σου. μεγαλομάρτυς, πρέσβευε ἀεί, πᾶσιν δοθῆναι, Βαρλαάμ, συγχώρησιν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.