Άγιος Ευσέβιος: Άγιος Ιερομάρτυς Ευσέβιος έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. και ήταν Επίσκοπος των Σαμοσάτων στην Κομμαγηνή της Συρίας.

Άγιος Ευσέβιος: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 22 Ιουνίου

Διακρίθηκε για τους αγώνές του κατά των αιρετικών Αρειανών και εξορίσθηκε για τα ορθόδοξα φρονήματά του από τον αρειανίζοντα αυτοκράτορα Ουάλεντα στις παρά το Δούναβη χώρες.

Μετά το θάνατο του Ουάλεντος (378 μ.Χ.) επανήλθε στην Επισκοπή του και εξακολούθησε τον αγώνα του για την Ορθόδοξη πίστη.

Αφού εχειροτόνησε πολλούς Επισκόπους προς καταπολέμηση των αιρέσεων, μεταξύ των οποίων και τον Μάρη, Επίσκοπο της αρειανίζουσας πόλεως Δολιχής, εφονεύθηκε διά κεράμου που έρριψε επί της κεφαλής του αιρετική γυναίκα.

Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα 22 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ευσέβιος και Ευσεβία.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Σοφίας τοῦ Πνεύματος, καταυγασθείς τῷ φωτί, τόν λόγον ἐτράνωσας, τῆς εὐσεβείας ἡμῖν, Εὐσέβιε ἔνδοξε· σύ γάρ ἱεραρχήσας, εὐσεβῶς τῇ Τριάδι, ἤθλησας θεοφρόνως, καί τήν πλάνην καθεῖλες. Καί νῦν Πάτερ δυσώπησον, σώζεσθαι ἅπαντας.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῆς εὐσεβείας κατασπείρας τά διδάγματα,
Τά τοῦ Ἀρείου ἐναπέτεμες ζιζάνια
Καί Μαρτύρων τῷ στεφάνῳ κατεκοσμήθης·
Τόν γάρ Λόγον σύν Πατρί τε καί τῷ Πνεύματι
Ὁμοούσιον καί σύνθρονον ἐκήρυξας·
Ὅθεν κράζομεν, χαίροις Πάτερ Εὐσέβιε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῆς Τριάδος μυσταγωγέ, καί τῶν Σαμοσάτων, ποιμενάρχα καί ὁδηγέ· χαίροις ὁ τοῦ Λόγου, πιών μετ’ εὐφροσύνης, ποτήριον τό θεῖον, μάκαρ Εὐσέβιε.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.