Άγιος Εφραίμ ο Σύρος: Ο Εφραίμ ο Σύρος άφησε πίσω του σημαντικό έργο, από το οποίο όμως διασώθηκε μόνο μικρό μέρος. Ποιητής και υμνιστής, συνέθεσε πολλά θεολογικά και πολεμικά έργατα οποία μέσα στο πλαίσιο της ευρείας χριστιανικής παράδοσης, έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση στις ανατολικές και στις δυτικές Εκκλησίες.

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος γιορτή σήμερα 28 Iανουαρίου: Το έργο του Αγίου

Θεωρείται σπουδαίος μελετητής της Αγίας Γραφής και πολέμιος των αιρέσεων της εποχής του. Τόσο οι πραγματείες του όσο και οι ομιλίες του είναι γραμμένες με έμμετρο τρόπο, κάτι το οποίο διευκόλυνε τη μη συστημική δογματική διατύπωση στα έργα του, τα οποία μεταφράστηκαν από τα συριακά στα ελληνικά, στα αρμένικα και έπειτα στη λατινική, στη γεωργιανή αλλά και στη σλαβονική γλώσσα.

Ο Μέγας Βασίλειος τον περιέγραψε ως «πάντων έλλογιμώτερος» από αυτούς που ζούσαν εκείνη την εποχή

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον περιέγραψε ως εξής :

«Έφραίμ ο πολύς, ή παραμυθία των άθυμούντων, ή παιδαγωγία των νέων, ή χειραγωγία των μετανοούντων, ή κατά των αιρετικών ρομφαία, το δοχείον του Πνεύματος, το σκεύος των αρετών»

Για να τιμήσουν, όμως, τον Όσιο, και πολλοί υμνωδοί σύνθεσαν οίκους, κοντάκια και κανόνες, έχοντας πηγή το θαυμαστό κάλλος του Εγκωμίου του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης προς τον μακάριο Εφραίμ.

Όπως ο Θεόδωρος Στουδίτης, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Κυπριανός Μοναχός.

α. – Ύπνον σοις οφθαλμοίς Εφραίμ ουκ εδεδώκειςω ποταμέ δακρύων /ο βρύσας θείων λόγων, και ζώντων ύπνον υπνώσας.

β. – Μέγας εν ασκηταίς / φωστήρ εν ιερεύσιν / ερημιτων λυχνία / τροφή των νηστευόντων/ και όρος πάντων γέγονας.

γ– Νείλος ως ποταμός, / ψυχάς εξηραμμένας / διά των σων χειλέων αρδεύων/ των λαλούντων εν βίβλοις ας ανέβλυσας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.