Είναι άγνωστο από που καταγόταν ο Άγιος Ιερομάρτυς Δωρόθεος. Άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου (360 – 362 μ.Χ.).

Άγιος Δωρόθεος Ιερομάρτυρας: Τι γιορτάζουμε σήμερα 5 Ιουνίου

Σοφώτατος και εγκρατέστατος Ιεράρχης, διακρινόταν για τη βαθιά θεολογική του μόρφωση και την πλήρη γνώση των Γραφών. Κατά τους επί Μαξιμιανού και Λικινίου (286 – 323 μ.Χ.) εναντίον των Χριστιανών κινηθέντες διωγμούς, μετά από παράκληση του ποιμνίου του, αναγκάσθηκε να καταφύγει στη Δυσσόπολη της Θράκης, όπου παρέμεινε ιδιωτεύων μέχρι του θανάτου αυτών.

Αφού επανήλθε στην Επισκοπή του, εξακολούθησε να κυβερνά το ποίμνιό του με πατρική φροντίδα, διδάσκοντας, στηρίζοντας και ενισχύοντας αυτό. Παρευρέθηκε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο, που συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας, το 325 μ.Χ., η δε ζωή και η δράση του παρατάθηκε καθ’ όλη τη βασιλεία του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου.

Ανακινηθέντων των διωγμών επί αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.), κατέφυγε και πάλι στη Θράκη, αλλά, συλληφθείς υπό των ειδωλολατρών, εβασανίσθηκε σκληρά και ετελειώθηκε μαρτυρικά στη Δυσσόπολη (κατ’ άλλους στην Έδεσσα), το 362 μ.Χ., σε ηλικία εκατόν επτά ετών.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς δώρημα τέλειον, ἐκ τοῦ τῶν φώτων Πατρός, σοφίας τὴν ἔλλαμψιν, ὡς Ἱεράρχης σοφός, ἐδέξω Δωρόθεε• ὅθεν καὶ πλεονάσας, τὸν σὸν τάλαντον μάκαρ, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, βαθυτάτω ἐν γήρᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Δωρόθεε, Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.