Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού: Επειδή έχουμε τρία ζεύγη αγίων Αναργύρων με το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός προς αποφυγήν συγχύσεως, όταν ακούμε τα ονόματά τους, καλό είναι να κάνουμε μία σύντομη διευκρίνηση. Μία συζυγία είναι, λοιπόν, οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός οι εκ της Ασίας, που εορτάζουν την 1η Νοεμβρίου, άλλη συζυγία είναι οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι εκ της Αραβίας, που εορτάζουν την 17ην Οκτωβρίου και η τρίτη συζυγία είναι οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός οι εκ της Ρώμης, οι οποίοι εορτάζουν την 1η Ιουλίου, στους οποίους και θα αναφερθούμε.

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού Γιορτή: Oι Άγιοι θαυματουργούν

Καλοί επιστήμονες και προ παντός αληθινοί Χριστιανοί

Οι άγιοι αυτοί, ήκμασαν επί της ηγεμονίας του Βασιλέως Καρίνου κατά το έτος 284 μ.Χ και ήταν αδελφοί κατά σάρκα. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική επιστήμη, καθώς είχαν κοινές κλίσεις και ικανότητες. Αυτό τους έκανε να συσφίγξουν ακόμη περισσότερο την μεταξύ τους αδελφική αγάπη. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, καθώς αναφέρεται, τα χρόνια των σπουδών τους, οι νεαροί Κοσμάς και Δαμιανός εγνώριζαν μόνο δύο δρόμους, έναν που πήγαινε στην Εκκλησία και έναν που οδηγούσε στο Πανεπιστήμιο, όπως ακριβώς ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής, ήταν να γίνουν καλοί επιστήμονες και προ παντός αληθινοί Χριστιανοί.

Μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους επεδόθησαν στην εξάσκηση της επιστήμης τους, στην οποία αφιερώθηκαν. Μάλιστα την εξάσκησαν όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία. Χρήματα δεν εδέχονταν ούτε από τους πτωχούς αλλά ούτε και από τους πλουσίους.

Εφήρμοζαν την εντολή του Κυρίου προς τους Αποστόλους και δι΄ αυτών προς όλους τους μαθητές Του «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. 10,9). Έτρεχαν δε και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς, περισσότερο προς τους πτωχούς παρά προς τους πλουσίους, γιατί όπως έλεγαν «μια καλύβη έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ένα παλάτι». Αλλά και όταν κάποιος πλούσιος ασθενής τους επίεζε να δεχθούν αμοιβή, εκείνοι του έλεγαν «να βοηθήσει κάποιον φτωχό αδελφό, που είχε ανάγκη συνδρομής για νοσηλεία και φαγητό».

Έτσι οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, εθεράπευαν τους ανθρώπους, μαζί δε με την σωματική θεραπεία, εθεράπευαν και τις ψυχές τους, διδάσκοντας σ΄ αυτούς την πίστη στον αληθινό Θεό, σύμφωνα πάντα και με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητάς Του «πορευόμενοι δε, κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 10,7). Αυτό λοιπόν έκαναν και οι Άγιοι Ανάργυροι ως πιστοί και αφοσιωμένοι μαθητές του Χριστού. Δεν περιορίζονταν μόνο στην θεραπεία του σώματος, αλλά ήταν πρώτιστα κήρυκες της Βασιλείας των ουρανών και προς αυτήν κατηύθυναν τους ανθρώπους, επιθυμώντας να τους κάνουν πολίτες της.

Ο Θεός ευλόγησε την ιατρική επιστήμη των Αγίων και με θαυματουργική δύναμη

Ο Θεός, ο Οποίος βραβεύει την καλή διάθεση των πιστών δούλων Του, ευλόγησε την ιατρική επιστήμη των Αγίων και με θαυματουργική δύναμη. Έτσι όπου η επιστήμη υποχωρούσε και έπαυε, εθεράπευαν οι άγιοι τις ασθένειες των ανθρώπων θαυματουργικώς, αφού ο Κύριος έδωσε και σε αυτούς, όπως και στους μαθητάς Του «εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά» (Ματθ. 10,1) και την δύναμη να θεραπεύουν κάθε σωματική αδυναμία και καχεξία. Αύτό έπραξαν οι άγιοι παρουσιαζόμενοι στον ειδωλολάτρη βασιλέα Καρίνο, απολογούμενοι κατά της συκοφαντίας, ότι εθεράπευαν χρησιμοποιώντας μαγική τέχνη, που τους αποδόθηκε, τον οποίο και μετέστρεψαν στην αληθινή πίστη του Χριστού, θεραπεύοντάς τον θαυματουργικά.

Η κατά Χριστόν ζωή και τα έργα των αγίων προκάλεσαν την οργή του μισοκάλου διαβόλου, που ενέπλησε με φθόνο τις ψυχές άλλων ιατρών αλλά και του δασκάλου των αγίων στην ιατρική επιστήμη. Έτσι μία ημέρα, ο ταλαίπωρος δάσκαλός τους, με την πρόφαση της συλλογής θεραπευτικών βοτάνων, τους ανέβασε σε ένα βουνό, όπου και τους εφόνευσε, χτυπώντας τους με πέτρες. Με τον τρόπο αυτό φάνηκε η καταστρεπτική ιδιοτέλεια της αμαρτίας, σε αντίθεση με την ειλικρινή αγάπη της Χάριτος του Θεού, που είχαν οι άγιοι προς κάθε άνθρωπο.

Τα τίμια λείψανά τους θαυματουργούν

Αλλά και μετά θάνατον, όταν οι άγιοι ανέβηκαν «εις τόπους φωταυγείς, εις σκηνώματα ουράνια, εις δόξαν αμάραντον» εξακολουθούν με τα τίμια λείψανά τους να θαυματουργούν και να θεραπεύουν τις σωματικές και ψυχικές αρρώστιες εκείνων, που με πίστη και πόθο προστρέχουν στο Ναό τους, ασπάζονται τα άγια λείψανα και επικαλούνται την χάρη τους.

Ο ιερός υμνογράφος για την πλουσιοπάροχη αυτή θαυματουργία των αγίων μαρτύρων Κοσμά και Δαμιανού γράφει: «Το ιατρείον υμών υπάρχει ανεξάντλητος αντλουμένη δε μάλλον υπερεκβλύζει και χεομένη περισσεύεται, καθ’ εκάστην κενουμένη και πληθυνομένη. Και οι αρυόμενοι κορέννυνται ιάματα και αύτη διαμένει αδαπάνητος (Δοξαστικόν των αποστίχων του εσπερινού της εορτής). Γι΄ αυτό και σπεύδει πλήθος κόσμου στους Αγίους και τώρα και πάντοτε για να ζητήσει την χάρη τους και να τους ευχαριστήσει για ο,τι πολύτιμο έχει πάρει.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.