ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: Απολυτίκιον.

Ήχος δ.
Βαρβάραν τήν Αγίαν τιμήσωμεν εχθρού γάρ τάς παγίδας συνέτριψε, καί ως στρουθίον ερρύσθη εξ αυτών, βοηθεία καί όπλω τού Σταυρού η πάνσεμνος.

Κοντάκιον
Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Τώ εν Τριάδι ευσεβώς υμνουμένω, ακολουθήσασα σεμνή Αθληφόρε, τά τών ειδωλων έλιπες σεβάσματα μέσον δέ τού σκάμματος, εναθλούσα Βάρβαρα, τυράννων ου κατέπτηξας, απειλάς ανδρειόφρον, μεγαλοφώνως μέλπουσα αεί, Τριάδα σέβω τήν μίαν θεότητα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.