ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ: Συστάθηκε Τεχνική Υπηρεσία από τη Μητρόπολη Παραμυθιάς για εκτέλεση έργων. Του π. Ηλία Μάκου. Τεχνική Υπηρεσία συστάθηκε από τη Μητρόπολη Παραμυθιάς, με σκοπό τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την παρακολούθηση και την εκτέλεση εκκλησιαστικών έργων.

Ήταν κάτι, που έλειπε και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών της ή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων.

Η Υπηρεσία αυτή έχει ευρείες αρμοδιότητες επί του αντικειμένου της, όπως: Η εκπόνηση μελετών για τεχνικά και καλλιτεχνικά (προτομές κ.λπ.) έργα της Μητρόπολης Παραμυθιάς. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η έγκριση μελετών από ιδιώτες μηχανικούς της Μητρόπολης και των ενοριών.

Η επίβλεψη και ο έλεγχος κατασκευών, επισκευών και συντηρήσεων. Οι γνωμοδοτήσεις και η πολεοδομική τακτοποίηση των ακινήτων της Μητρόπολης και των ενοριών.

Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από τρία μέλη και στελεχώνεται από αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς ή μηχανολόγους Π.Ε. ή Τ.Ε ή και συντηρητές έργων τέχνης και προΐσταται αυτής αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός.

Εκτός από την πνευματική και την ποιμαντική δράση της η Εκκλησία, χρειάζονται και τα τεχνικά έργα, με την έννοια να αποτελούν και αυτά μια συνεχή πολιτιστική μαρτυρία, της οποίας οι προϋποθέσεις να είναι θεολογικές.

Μαρτυρία ενός πολιτισμού της αγάπης, ενός πολιτισμού της κοινότητας, που ζυμώνεται σε πρωτογενείς σχέσεις μέσα στην Εκκλησία και “μετασχηματίζεται”, με επίπονο θεωρητικό και πρακτικό κάματο, στους ορίζοντες μιας αληθούς πνευματικής κοινότητας.

π ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.