Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 17 Ιουλίου 2018. Εορτή της Ορθοδοξίας: Αγία Μαρίνα. Κατά Μάρκο: Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Διαβάστε το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 24-34

καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν.
Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἔτη δώδεκα,
καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,
ἀκούσασα περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι.
καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.
καὶ εὐθέως ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε· τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις τίς μου ἥψατο;
καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.
ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾿ αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.

Νεοελληνική Απόδοση

Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου

Και αναχώρησε μαζι του. Λαός δε πολύς τον ακολουθούσε και οι άνθρωποι τον εστρύμωχναν.
Και μια γυναίκα, η οποία έπασχε επί δώδεκα έτη από αιμορραγία
και είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από πολλούς ιατρούς, είχε δε ξοδεύσει όλα τα υπάρχοντά της, χωρίς να δει καμμία ωφέλεια, αλλά μάλλον είχε έρθει στο χειρότερο,
όταν άκουσε για τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, ανεμίχθει με το πλήθος, ήρθε πίσω από τον Ιησού και άγγιξε το ένδυμά του.
Διότι έλεγε μέσα της, ότι “εάν και μόνον αγγίξω τα ενδύματά του, θα σωθώ”
Και αμέσως ξερράθηκε και έκλεισε η πηγή, από την οποία έτρεχε το αίμα της, και αντελήφθει από την βελτίωση που ήρθε στο σώμα της, ότι γιατρεύτηκε από το βάσανο εκείνο.
Και αμέσως ο Ιησούς αντελήφθει πολύ καλά, ως παντογνώστης, την δύναμη που βγήκε από αυτόν και στραφής στο πλήθος έλεγε· “ποιός άγγιξε τα ενδύματά μου;”
Και είπαν σ’ αυτόν οι μαθητές του· “βλέπεις όχλο να σε σπρώχνει από όλα τα σημεία και ρωτάς ποιός σε άγγιξε;”
Ο Ιησούς όμως περιέφερε γύρω το βλέμμα του, για να δει αυτήν, που είχε κάνει αυτό.
Η δε γυναίκα φοβισμένη και τρέμουσα, επειδή είχε πλέον αντιληφθεί πολύ καλά την θεραπεία, που της είχε γίνει, ήρθε και έπεσε στα γόνατα εμπρός του και του είπε όλη την αλήθεια.
Εκείνος δε της είπε· “κόρη μου, η πίστη σου σε έχει σώσει· πήγαινε με ειρήνη στην ψυχή σου και να είσαι για πάντα υγιής και απαλλαγμένη από την βασανιστική ασθένειά σου”.

Διαβάστε επίσης η Αγία Μαρίνα είναι η 15χρονη κοπέλα που νίκησε το διάβολο.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.