Το Εορτολόγιο της Τρίτης 25 Ιουλίου 2023. Ποιοι Άγιοι Γιορτάζουν Σήμερα: Η Κοίμηση της Αγίας Άννας Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Οσία Ολυμπιάδα η Διάκονος. Η Οσία Ευπραξία. Οι Άγιοι Εκατόν εξήντα πέντε Πατέρες της Ε' Οικουμενικής Συνόδου.

Διαβάστε το Εορτολόγιο σήμερα και κάθε ημέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Μήτηρ τελευτᾷ Μητροπαρθένου Κόρης, Ἡ τῶν κυουσῶν μητέρων σωτηρία. Πέμπτῃ ἐξεβίωσε μογοστόκος εἰκάδι Ἄννα.

Η Αγία Άννα, η μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν από τη φυλή του Λευί. Ο πατέρας της, που ήταν ιερέας, ονομαζόταν Ματθάν και ιεράτευε την εποχή της βασιλείας της Κλεοπάτρας. Τη δε μητέρα της, την έλεγαν Μαρία.

Η Άννα είχε και δύο αδελφές, την ομώνυμη με τη μητέρα της Μαρία και τη Σοβήν. Και η μεν Μαρία, που παντρεύτηκε στην Bηθλεέμ, είχε κόρη τη Σαλώμη την μαία, η δε Σοβή, που παντρεύτηκε και αυτή στην Bηθλεέμ, την Ελισάβετ. Τέλος, η Αγία Άννα που παντρεύτηκε στην Γαλιλαία τον Ιωακείμ, γέννησε την Παρθένο Μαρία.

Η Αγία Άννα αξιώθηκε να έχει τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να αποκτήσει μοναδική κόρη, τη μητέρα του Σωτήρα του κόσμου. Αφού η Αγία Άννα απογαλάκτισε τη Θεοτόκο και την αφιέρωσε στο Θεό, αυτή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες προς τους φτωχούς.

Τέλος, ειρηνικά παρέδωσε στο Θεό τη δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας τα αιώνια αγαθά. Διότι ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι «οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιο ἀπελεύσονται» (Κατά Ματθαίο, ΚΕ’ 46). Οι δίκαιοι, δηλαδή, θα μεταβούν για να απολαύσουν ζωή αιώνια.

Περικαλλή ναό προς τιμήν της αγίας Άννας έκτισε στην Κωνσταντινούπολη περί το 550 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Λείψανο της Αγίας υπάρχει στην αγιορείτικη σκήτη της Αγίας Άννας.

Μάθετε τα μυστικά της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με».

Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα

  • Αναίς.
  • Άννα, Αννίτα, Ανίτα, Αννέτα, Ανέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Άννα-Μαρία, Αννούλα, Ανέζα, Ανεζούλα, Άννη.
  • Ευπράξιος, Εύπραξος, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Έφη.
  • Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς.

25 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την Κοίμηση της Αγίας Άννας της Μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Οσίας Ολυμπιάδας της Διακόνισσας.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τον συγκλονιστικό βίο, την οικογένεια, την κοίμηση, τα Ιερά Λείψανα και το Απολυτίκιο της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης της Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ιερά Λείψανα Αγίας Άννας

Μέρος της αριστεράς χειρός της Αγίας Άννης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους.

Μέρος του αδιάφθορου αριστερού ποδός της Αγίας Άννας βρίσκεται στην ομώνυμη Σκήτη Αγίου Όρους.

Μέρος του αδιαφθόρου δεξιού ποδός της Αγίας Άννης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Άννας βρίσκονται στην ομώνυμη Μονή Λυγαριάς Λαμίας και στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής.

Μέρος αδιαφθόρου σαρκός της Αγίας Άννης βρίσκεται στη Συλλογή της ρωμαιοκαθολικής Διεθνούς Σταυροφορίας Αγίων Λειψάνων.

Ένας καρπός της Αγίας Άννας βρίσκεται στο ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγίου Παύλου «ἐκτός τῶν Τειχῶν» Ρώμης.

Aπολυτίκιο Κοίμησεως της Αγίας Άννης

Ήχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ζωὴν τὴν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, ἁγνὴν Θεομήτορα, θεόφρον Ἄννα, διὸ πρὸς λῆξιν οὐράνιον, ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης, τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη, ἱλασμὸν ἀειμακάριστε.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Τρίτης 25 Ιουλίου 2023, κατά την γιορτή της Κοίμησης της Αγίας Άννης της Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Οσίας Ολυμπιάδας της Διακόνισσας, με το φως κάτω από το σκεύος και την μητέρα και τους αδελφούς του Ιησού.

Προγόνων Χριστοῦ, τὴν μνήμην ἑορτάζομεν, τὴν τούτων πιστῶς, αἰτούμενοι βοήθειαν, τοῦ ῥυσθῆναι ἅπαντας, ἀπὸ πάσης θλίψεως, τοὺς κραυγάζοντας, ὁ Θεὸς γενοῦ μεθ᾽ ἡμῶν, ὁ τούτους δοξάσας ὡς ηὐδόκησας.

Όλες οι σημαντικότερες ειδήσεις τώρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.