Στίς δυσκολίες φαίνεται ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς δέν τά βάζει μ’ Αὐτόν, ἀλλά ταπεινά δέχεται τήν κάθε δυσκολία ὡς σταλμένη ἤ ἐπιτρεπτή ἀπ’ Αὐτόν καί προσπαθεῖ νά τήν ξεπεράσει καί νά ὠφεληθεῖ ἀπ’ αὐτή. Σ’ ὅλα τά κακά τῆς ζωῆς μας νά καταφεύγουμε στή στοργική ἀγάπη τοῦ Οὐράνιου Πατέρα. Ὅταν π.χ. οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἀπορρίπτουν νά σκεφτόμαστε ὅτι ἀξία ἔχει ἡ γνώμη τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τῶν ἀνθρώπων. Νά προσπαθοῦμε κοντά στόν Θεό νά βροῦμε ἀξία καί νόημα ζωῆς. Στίς δυσκολίες χρειάζεται περισσότερη προσευχή, μελέτη καί ἄσκηση.

Ὅσοι γκρινιάζουν πρός τόν Θεό, ἔμμεσα τόν βλασφημοῦν ἀντί νά τόν δοξάζουν. Πολλοί συνεχῶς γκρινιάζουν στόν Θεό γιά τίς ὅποιες ἐλλείψεις τους, γιά τά οἰκογενειακά προβλήματα, γιά τίς ἀρρώστιες, ἀκόμα καί γιά τίς ἀποτυχίες τους καί τά λάθη τους. Νά σκεφτόμαστε ὅτι ὅλα αὐτά συμβαίνουν ἤ ἀπό εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἤ ἀπό ἀνοχή τοῦ Θεοῦ. Ἐφόσον ὅλα εἶναι ὑπόψη τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε καί νά ἀπογοητευόμαστε. Ὁ Θεός κάτι καλό θά βγάλει.

Ὅταν στεναχωριέσαι λόγῳ ἀξεπέραστων προβλημάτων νά σκέφτεσαι ὅτι ὁ Θεός Πατέρας τά ἐπιτρέπει γιά τό καλό σου. Νά καταφεύγεις στήν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ μέ τήν προσευχή. Νά σκέφτεσαι τίς πολλές δωρεές τοῦ Θεοῦ στή ζωή σου. Ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό συνήθως μᾶς κάνει δυνατούς στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς. Δέν φοβόμαστε τίποτε, γιατί ἀγαποῦμε τόν Θεό καί γνωρίζουμε ὅτι καί ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ.

Ἄν ἡ στενοχώρια ὀφείλεται σέ σφάλμα σου, νά τήν ἀντιμετωπίσεις μέ ταπείνωση καί νά διορθώσεις τό σφάλμα σου. Νά σκέφτεσαι ὅτι εἶσαι ἀδύνατος ἄνθρωπος στή γνώση, στή θέληση καί στήν ἀγάπη κι ὅτι χωρίς τή θεία βοήθεια κινδυνεύεις νά πέφτεις συνεχῶς. Νά πάρεις ἀπόφαση νά εἶσαι στό μέλλον πιό προσεκτικός καί νά ἀρχίζεις κάθε ἔργο σου μέ προσευχή. Ὅποιος θλίβεται γιά τά λάθη του καί φθάνει στή μελαγχολία, αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει ἐγωισμό. Ὅποιος ὅμως θλίβεται καί καταφεύγει ταπεινά μέ τήν προσευχή στόν Θεό ἐλεεινολογώντας τήν μικρότητά του καί τήν κακία του, βρίσκει παρηγοριά.

Χρειάζεται νά ἀγαποῦμε θερμά τόν Θεό καί νά καταφεύγουμε ταπεινά σ’ Αὐτόν γιά νά προστατευόμαστε ἀπό τίς πτώσεις. Οἱ πτώσεις νά μᾶς ὁδηγοῦν στήν οὐσιαστική μετάνοια καί στή θερμή προσευχή. Ὑπάρχει καί τό ἐνδεχόμενο αὐτή ἡ θλίψη νά εἶναι πειρασμός ἐκ τοῦ πονηροῦ μέ στόχο νά διαταράξει τήν πνευματική ἰσορροπία μας καί νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία, στή μελαγχο λία καί στήν αὐτοκτονία.

Κάνε θερμή προσευχή καί ὁ Θεός δέν θά σέ ἀφήσει ἀπαρηγόρητο.

τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

Η ΟΔΟC
ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
ΦΥΛΛΟ 28
ΕΤΟΣ 8ο • 2013

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.