Όλοι θέλουν να κατοικήσουν τον Θεό σε κάποιο ναό, σε κάποιο ομοίωμα, σε κάποιο σκήνωμα και γενικά σε άψυχα πράγματα τα οποία προσκυνούν, λατρεύουν και λιβανίζουν με το πρόσχημα ότι προσκυνούν το Θεό. Λένε ότι αυτό ή εκείνο είναι θαυματουργό.

Αντί να λένε ότι ο Θεός είναι θαυματουργός, λένε ότι αυτός ο ναός, αυτή η εικόνα, αυτό το σκήνωμα, αυτός ο τόπος κάνει θαύματα.

Ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν αναφέρεται σε άψυχα αντικείμενα αλλά μιλάει πάντοτε για τον ζώντα και αληθινό Θεό. «Ζω εγώ» λέγει Κύριος ο Θεός» Ιεζεκιήλ λγ: 11. Γιατί ο Κύριος μας πληροφορεί ότι ζει; Για να μη προστρέχουμε σε νεκρά πράγματα για να τον αναζητήσουμε.

Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είπε στην απολογία του. «Ο Σολομών δε ωκοδόμησεν εις Αυτόν οίκον. Αλλ’ ο Ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητοις ναοίς καθώς ο προφήτης λέγει: «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιόν οίκον θέλετε οικοδομήσει εις Εμέ; λέγει Κύριος, ή ποιος ο τόπος της αναπαύσεως μου; Η χειρ μου δεν έκαμε πάντα ταύτα;» Πράξεις ζ: 47-51.

Οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν «εις άκρον θεολάτρες», αλλά και πολύ ειδωλολάτρες. Αυτό συνέβαινε διότι δεν είχαν γνωρίσει τον Μόνο και αληθινό Θεό και τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο απόστολος Παύλος μιλώντας στην Αθήνα κάτω από την Ακρόπολη είπε στους Αθηναίους:

«Ο Θεός όστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος Κύριος ων του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητοις ναοίς, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων, ως έχων χρείαν τινός, επειδή Αυτός δίδει εις πάντας ζωήν πνοήν και τα πάντα». Πράξεις: ιζ 24-26. Ο απόστολος Παύλος γκρέμισε όλα τα είδωλα της Ελλάδας και κατάργησε όλους τους ψεύτικους Θεούς.

Ο Θεός δεν λατρεύεται με κανένα άλλο τρόπο παρά αυτόν που ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε. «Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκηνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν.

Ο θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι». Ιωαν. δ: 23-25. Τι σημαίνει «εν πνεύματι;» Σημαίνει ζωντανά χωρίς καμία μεσολάβηση κανενός νεκρού αντικειμένου.

Αφού ο Θεός είναι Πνεύμα και επομένως είναι ζωντανός και αληθινός, γιατί να καταφεύγουμε σε νεκρά και άψυχα αντικείμενα για να επικοινωνήσουμε δια μέσου αυτών. Όταν ο επίγειος πατέρας μας έχει πεθάνει πηγαίνουμε στο νεκροταφείο βρίσκουμε τον τάφο του, τον στολίζουμε και λέμε διάφορα λόγια γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μας ακούει, ούτε θα μας απαντήσει.

Αν όμως ο επίγειος πατέρας μας ζει, δεν θα πάμε ποτέ στο νεκροταφείο για να τον βρούμε, ούτε θα μιλάμε στη φωτογραφία του που έχουμε κρεμασμένη στον τοίχο. Πηγαίνουμε και συναντάμε τον ίδιο και μιλάμε μαζί του και τον συναναστρεφόμαστε και συνεννοούμαστε για κάθε ζήτημα.

Ο Χριστός είναι ανεστημένος και ζωντανός και μας καλεί να του ζητήσουμε ότι θέλουμε και θα μας απαντήσει. «Αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί». Ματθαίος ζ:7.

Όταν μας λέει να τον επικαλεσθούμε και να τον ζητήσουμε και να του κτυπήσουμε την πόρτα σημαίνει ότι είναι έτοιμος να μας απαντήσει και να μας ανοίξει την πόρτα διότι είναι ζωντανός. Να πάω σε κάποιο κάδρο ή εικόνα που ο ζωγράφος παριστάνει τον Ιησού Χριστό τον οποίο κανείς δεν έχει δει ποτέ και να κτυπάω την πόρτα, αφού ο Χριστός είναι ζωντανός.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.