ΑΒΒΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ: “Μάθετε και σείς να βαστάζετε τα βάρη αλλήλων, μάθετε να σέβεσθε αλλήλους.

Και αν κανείς από σας ακούη από κάποιον ένα λόγο που δεν του αρέσει ή αν πάθη τίποτε δυσάρεστο, να μη χάση αμέσως τη διάθεσί του, να μη ερεθισθή αμέσως, να μη ευρεθή σε καιρό αγώνος και ωφελείας με καρδιά χαλαρωμένη, αφρόντιστη, άτονη, μη δυναμένη να δεχθή οποιαδήποτε εχθρική προσβολή, όπως συμβαίνει με το πεπόνι, που κι ένα μικρό χαλίκι αν το εγγίση, αμέσως τραυματίζεται και σήπεται.

Αλλά να έχετε στερεώτερη καρδιά, να έχετε μακροθυμία, ώστε η προς αλλήλους αγάπη σας να νικά όλα τα συμβαίνοντα”.

Αββά Δωροθέου “Περί του θείου φόβου” παρ.21 κ.ε. (ΕΠΕ Φιλοκαλία τ. 12ος σ.355)

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.