ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Η έννοια και η σημασία του “Αμήν”, πού λέγεται ως απάντηση του προσευχομένου λαού στις εκφωνήσεις του Λειτουργού, συνάγεται από τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή του (ιδ’ 16).

Το “Αμήν” λοιπόν σημαίνει αληθινά και ο Λαός επισφραγίζει την ευλογία του ευλογητού ονόματος του Ενός και Μόνου αληθινού Θεού μας, ο Οποίος διακρίνεται και προσκυνείται απο εμάς σε τρία Πρόσωπα.

Δηλαδή το “Αμήν” αποτελεί την ομολογία μονής αληθινής πίστεως στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και γι’ αυτό θα πρέπει πάντοτε με ζωηρή φωνή όλοι μας και όχι μόνο οι ψάλτες, δίδοντας την πρέπουσα σημασία να το διατρανώνουμε.

Αυτό άλλωστε διδασκόμαστε και από την περιγραφή της ουράνιας θείας Λατρείας, οπως την περιγράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, όπου επιβεβαιώνεται και ομολογείται οτι στον Ένα Τριαδικό Θεό πρέπει και ανήκει η αιώνια δόξα, η τιμή και η προσκύνηση.

Το μέγα Γεροντικόν

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.