Κατάλαβες παιδί μου, ότι ο γάμος είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας μας; Άγιε Γέροντα, δεν ξέρω κι εγώ τι μου συμβαίνει. Εγώ αγάπησα την γυναίκα μου και την παντρεύτηκα. Στην αρχήν η ζωή μας ήταν ένας παράδεισος. Όμως τώρα δεν ξέρω τι μ' έπιασε· δεν μπορώ να την βλέπω.

Μιά ἀντίδρασις, μιά ἀντιπάθεια, ἕνα κακό. Ὅταν μέ κοιτάξει, αἰσθάνομαι σάν νά βλέπω μπροστά μου τόν ἐχθρό μου. Ἡ ζωή μου πιά εἶναι κόλασις. Τί νά κάμω! Νά τήν χωρίσω;

Νά τήν χωρίσης; Μά τό λές σοβαρά; εἶσαι στά καλά σου; Κατάλαβες παιδί μου, ὅτι ὁ γάμος εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ξέρεις ὅτι ὑποσχέθηκες νά σηκώνετε μαζί τόν ζυγόν τοῦ γάμου ἐνώπιον Θεοῦ μέχρι θανάτου; Ἀντάρτικο πέρασες τόν γάμο;

Καλά, Γέροντα, γιατί τόσοι ἄλλοι χωρίζουν κάθε μέρα;

Ἔ, λοιπόν, κι ἄν τρελλαθοῦν οἱ περισσότεροι καί ἀρνηθοῦν καί τήν πίστιν τους, θά ποῦμε, ἔ, μόδα εἶναι· πρέπει κι ἐμεῖς ν᾿ ἀκολουθήσωμε ὅπως πάει ἡ μόδα;

Δηλαδή, ἄν ἀποφάσισε ὁ κόσμος νά κολαστῆ μ᾿ αὐτές τίς μόδες, σώνει καί καλά κι ἐμεῖς ξοπίσω τους, στήν κόλασιν;

Ἐσύ τώρα λές ἡ ζωή σου εἶναι κόλασις. Ἄν πᾶς σ᾿ ἐκείνη τήν φοβερήν αἰώνιαν κόλασι πού καίει τούς πόρνους, τούς μοιχούς καί ὅσους ἀθέτησαν τόν γάμο, τί χαμπάρια;

Καί τί νά κάνω πάτερ;

Μά δέν καταλαβαίνεις ὅτι αὐτό πού σοῦ συμβαίνει εἶναι καθαρός σατανᾶς μέ τά κέρατα; Κάποιο παράθυρο ἀνοικτό ἔχεις καί τόν ἔβαλες μέσα.

Ἀφοῦ ὁ Γέροντας τοῦ ἔκαμε τίς ἀνάλογες ὑποδείξεις καί τοῦ ᾿δωσε καί τ᾿ ἀνάλογα φάρμακα, τόν κατευόδωσε. Φεύγοντας τοῦ λέει:

Θέλω νά ξανάρθης σύντομα νά σέ δῶ.

Μέχρι τότε θά σᾶς μνημονεύω κάθε μέρα μέ τήν γυναίκα σου καί θά σᾶς τραβῶ κομποσχοίνι.

Ἀφοῦ ὁ νέος αὐτός ἀκολούθησε τίς συνταγές καί μέ τήν συνέργειαν τῶν προσευχῶν τοῦ Γέροντα, δέν ἄργησε νά ἐπιστρέψη σύντομα ν᾿ ἀναγγείλη τό χαρμόσυνο, ὅτι σάν ἕνα νέφος πού τόν εἶχε κουκουλωμένον, αἰσθάνθηκε πώς ἔφυγε ἀπό πάνω του. Ἀπό τότε καί πάλιν ξαναγύρισε ἐκείνη ἡ πρώτη ἀγάπη καί ἐκτίμησις στήν σύζυγόν του.

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.